Europejczycy o wojnie i terroryzmie

Europejczycy sprzeciwiają się wojnie z Irakiem bez mandatu ONZ – wynika z sondażu Instytutu Gallupa.

Instytut Gallupa przeprowadził ankietę wśród obywateli 30 państw europejskich. Przeciwko wojnie opowiedziało się aż 75% respondentów z krajów kandydujących do Unii Europejskiej i 82% z państw członkowskich.

Spośród wszystkich badanych 72% uważa, że głównym powodem planowanej wojny są złoża ropy naftowej w Iraku. Jednocześnie dwie trzecie badanych twierdzi, że Irak stanowi zagrożenie dla światowego pokoju (choć w Turcji tego zdania jest tylko 43% ankietowanych).

Średnio 55% obywateli państw należących do UE uważa, że w ich kraju istnieje bardzo realne zagrożenie terroryzmem - 83% w Wielkiej Brytanii, 70% w Hiszpanii, 59% we Włoszech. Wśród obywateli państw kandydujących opinię tę podziela zaledwie 27% badanych.

Instytut Gallupa przeprowadził sondaż na zlecenie Komisji Europejskiej, w dniach 21 – 27 stycznia br.