Europejczycy w Sieci

Najnowsze badania przeprowadzone przez firmę comScore wykazały, że ponad 122 miliony Europejczyków, którzy ukończyli 15. rok życia i mieszkają w tzw. starych krajach UE i Rosji, używają codziennie Internetu. Przeciętny mieszkaniec Starego Kontynentu korzysta z Sieci średnio co drugi dzień (16,5 dnia w miesiącu). W tym czasie spędza w Internecie 24 godziny i przegląda 2662 strony.

Największa liczba internautów w stosunku do liczby mieszkańców jest w Holandii - aż 83% osób, które ukończyły 15 lat korzysta tam z Sieci. Na drugim miejscu po Holandii uplasowały się Norwegia i Szwecja. W obu tych krajach Internetu używa 70% piętnastolatków i osób starszych. Kolejne na liście są Dania (68%), Finlandia (65%) oraz Wielka Brytania (62%).

Średnia dla starych krajów UE wynosi 40%. Poniżej tego poziomu uplasowały się Hiszpania (39%) i Włochy (36%). Najgorzej wypadła w badaniu Rosja. W kraju tym jedynie 11% mieszkańców powyżej 15. roku życia używa Internetu.

Piętnaście 'starych' krajów UE i Rosja mają więc w sumie tylu internautów, ilu jest w samych Stanach Zjednoczonych. W USA dostęp do Sieci ma 156 milionów osób, z czego 121 milionów korzysta z niej codziennie.