Europejczycy widzą zagrożenia

W 2003 roku w Europie i na świecie wzrosły zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa - wynika z badania instytutu Ipsos, przeprowadzonego na zlecenie Europejskiego Koncernu Rakietowego i Obronnego.

61% ankietowanych Europejczyków uważa, że groźby dla światowego pokoju w 2003 roku nasiliły się, 5%, że zmalały, a 33% - że pozostały bez zmian.

Najważniejszym zagrożeniem pozostaje terroryzm - 71% respondentów określiła go jako groźbę bardzo poważną, a jedna czwarta - bardzo lub dość poważną.

Zdecydowana większość Europejczyków uważa za słuszne zbrojne interwencje. Zdaniem 95% działania takie usprawiedliwiają względy humanitarne, 91% - obrona narodowego terytorium, 82% - misje pokojowe ONZ, 79% - walka z terroryzmem.

Europejczycy chcą również wzmocnienia i powiększenia europejskich sił zbrojnych, niezależnych od USA (78% ankietowanych) i uznają konieczność prowadzenia wspólnej polityki obronnej Starego Kontynentu (83%).


Zobacz również