Europejczycy zadbają o jakość oprogramowania open source

"Software Quality Observatory for Open Source Software" (SQO-OSS) to konsorcjum składające się konsultantów i badaczy, których jedynym zadaniem jest analizowanie projektów open source oraz sprawdzanie ich przydatności w środowiskach korporacyjnych.

SQO-OOS ufundowało grant w wysokości 2,47 miliona euro umożliwiający stworzenie narzędzi, dzięki którym deweloperzy open source zdołają ocenić jakość tworzonego przez nich kodu. Wystawiona w ten sposób obiektywna nota ma zachęcać szefów firm do zainteresowania się dobrymi aplikacjami o otwartych kodach źródłowych.

W projekcie biorą udział następujące organizacje:

- Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu (AUEB) - najlepszy grecki uniwersytet;

- Uniwersytet Arystotelesa (AUoT) - największy grecki uniwersytet;

- KDE e.V. - organizacja non-profit reprezentująca projekt KDE;

- ...oraz firmy zajmujące się oprogramowaniem: Sirius Corporation (Wielka Brytania), ProSyst (Niemcy) i KDAB (Szwecja).

Opracowywane pod opieką SQO-OOS moduły sprawdzające kod mają być dostępne na licencji BSD w postaci wtyczek do popularnych IDE. Oprócz nich zostanie również opracowana skala jakości kodu - będzie ona wykorzystana do stworzenia rankingu najlepszych, najrzadziej nękanych przez błędy projektów open source.

Dodatkowe informacje: http://www.sqo-oss.eu