Europejczycy zadowoleni z gospodarki

Co drugi Europejczyk ocenia gospodarkę swojego kraju pozytywnie - wynika z badania Special Eurobarometr przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez TNS Opinion & Social.

Z badania wynika, że aż 52% mieszkańców naszego kontynentu ocenia pozytywnie stan gospodarki swojego kraju, a 44% - negatywnie (46% ankietowanych uznało stan gospodarki za "raczej dobry", a 6% za "bardzo dobry"). Jesienią 2006 roku w podobnym badaniu 46% respondentów oceniało gospodarkę pozytywnie, a 50% - negatywnie.

W badaniu wzięło udział ok. 30 tys. respondentów z krajów Unii Europejskich, dwóch państw kandydujących i Republiki Cypru Północnego.

W Polsce 2% ankietowanych uznało stan gospodarki za "bardzo dobry", 43% za "raczej dobry", 43% za "raczej zły", 9% za "bardzo zły", a 3% nie miało zdania.

Najbardziej zadowoleni ze swojej gospodarki są Duńczycy - aż 99% oceniło ją jako "dobrą", Holendrzy (93%), Finowie i Szwedzi (po 92% ocen dobrych) oraz Irlandczycy (89%).

Negatywnie stan krajowej gospodarki postrzegają Węgrzy - jedynie 9% uważa ją za dobrą, Portugalczycy i Bułgarzy - po 10% oraz Chorwaci - 13%.

Jeszcze w 2006 roku 43% Niemców uważało, że ich gospodarka funkcjonuje dobrze, w tym roku odsetek ten wzrósł do 74%. W Polsce odsetek osób zadowolonych z gospodarki wzrósł w tym okresie o 13 punktów procentowych, na Słowacji o 21, na Cyprze o 17, w Austrii o 16, na Malcie o 15. Na Litwie zaś spadł o 16 punktów.

Postrzeganie stanu gospodarki zależy także od osobistej sytuacji respondenta - spośród osób na stanowiskach kierowniczych aż dwie trzecie oceniało gospodarkę dobrze, a wśród osób niezatrudnionych jedynie 42%.