Europejczyk informacyjny

Wejście w życie Traktatu Lizbońskiego zbiegło się w czasie z przyjęciem przez Parlament Europejski zmian w pakiecie regulacyjnym dla sektora telekomunikacji. Ranga i znaczenie tych dokumentów są nieporównywalne, ale łączy je dążenie do utwierdzenia wspólnej przestrzeni kulturowej, społecznej i gospodarczej w innowacyjnej Europie.

Nowa, tzw. horyzontalna klauzula społeczna w Traktacie Lizbońskim nadaje wysoką rangę tym aspektom polityki wspólnotowej, które dotyczą wzrostu zatrudnienia, zwalczania wykluczenia społecznego, wysokiego poziomu kształcenia. Specjalne znaczenie przypisano usługom świadczonym w ogólnym interesie gospodarczym.

W praktyce można to rozumieć jako zapewnienie możliwości korzystania ze wszelkich usług w sieci - uzyskania wiedzy, potrzebnej pracy, nauki, szkolenia, konsultacji medycznych, kupowania towarów, biletów, załatwiania spraw w urzędach i wielu innych, codziennych czynności. Czasem chodzi o zastosowania proste, zaledwie wygodne, nawet błahe lub tylko przyjemne. Coraz częściej jednak umiejętne korzystanie z technologii informacyjnych w mikroskali, przez indywidualnego użytkownika, jest widziane z perspektywy państwa jako krytycznie ważne. Bo produktywność i innowacyjność mają też wymiar makro, kiedy na przykład od spójności społecznej Europy zależy konkurencyjność gospodarki w skali globalnej.

Przeczytaj więcej na stronie Computerworld.pl