Europejscy konsumenci niezadowoleni z usług dostępu Internetu

Usługi dostępu do Internetu znalazły się w czołówce usług najgorzej ocenianych przez obywateli państw członkowskich UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiadają dochodzenie mające wyjaśnić m.in. przyczyny niskiej satysfakcji i nadmiernych różnic w cenach usług świadczonych w różnych krajach UE.

Z realizowanej na zlecenie władz Unii Europejskiej analizy rynków konsumenckich wynika, że rynek usług dostępu do sieci Internet jest trzecim najgorzej ocenianym segmentem usług w całej wspólnocie. Gorsze oceny uzyskały tylko rynki: usług inwestycyjnych oraz handlu używanymi samochodami. Usługi dostępu do Internetu znalazły się jednak na pierwszym miejscu zestawienia, jeśli chodzi o liczbę skarg i problemów zgłaszanych przez klientów. Straty poniesione przez konsumentów w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania sektora usług dostępu do Internetu są szacowane na 0,3 proc. PKB Unii Europejskiej. Przeprowadzone analizy wskazują również na znaczne różnice w cenach usług dostępu do sieci globalnej w poszczególnych krajach członkowskich UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli przeprowadzenie dwóch odrębnych dochodzeń, mających na celu zbadanie przyczyn tego stanu rzeczy oraz wypracowanie możliwych działań naprawczych.

Monitoring rynków konsumenckich na terenie UE przy pomocy tablicy wyników jest prowadzony od ponad dwóch lat. Analizy mają m.in. wskazywać sektory rynkowe funkcjonujące w sposób wyraźnie gorszy niż oczekuję tego konsumenci. Pod uwagę brane są m.in. subiektywne oceny jakości oferowanych usług, liczba problemów związanych z realizacją usług, liczba zgłaszanych skarg, a także łatwość zmiany dostawcy poszczególnych usług. W ostatnim badaniu pod uwagę wzięto 50 sektorów usług konsumenckich w UE, odpowiadających łącznie za ponad 60 proc. wydatków typowego gospodarstwa domowego.

Czytaj też:

UE porządkuje rynek usług bezprzewodowego dostępu do internetu

Coraz bliżej międzynarodowego porozumienia antypirackiego

Niskie nakłady na R&D w zakresie ICT jednym z ważniejszych problemów UE