Europejska administracja coraz bardziej "e"

Państwa europejskie przeniosły już do Sieci szereg usług publicznych, połowa z udostępnionych usług jest możliwa do przeprowadzenia on-line w całości. Polska nadal w ogonie rankingu zaawansowania e-administracji, ale widoczne są postępy, szczególnie w zakresie przenoszenia do Sieci usług dla biznesu.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez Capgemini wynika, że poziom usług publicznych świadczonych on-line w Unii Europejskiej stale rośnie. Normą stała się dwukierunkowa komunikacja pomiędzy obywatelami i urzędami. Wskaźnik zaawansowania wzrósł do kwietnia 2006 r. średnio o 6 punktów procentowych w 15 krajach członkowskich UE i o 16 punktów procentowych w EU10.

W roku 2006 poziom zaawansowania w świadczeniu usług publicznych on-line osiągnął w krajach członkowskich UE 75%; prawie połowa usług publicznych jest całkowicie dostępnych on-line. Różne stopnie zaawansowania oznaczają zakres od dostarczania podstawowych informacji, przez komunikację jedno- i dwukierunkową, po pełną elektroniczną obsługę spraw (całkowita dostępność).

Europejska administracja coraz bardziej "e"

20 podstawowych usług, które może oferować e-administracja

Pierwsze miejsce w przypadku wszystkich analizowanych 20 usług zajmuje Austria. Malta dokonała największego postępu, jaki został dotychczas odnotowany, przesuwając się z 16. na 2. miejsce, Estonia zajęła 3. miejsce, wspólnie ze Szwecją (skok z miejsca 8.), Węgry przesunęły się z 23. na 14. pozycję, a Słowenia z 15. na 7.

Europejska administracja coraz bardziej "e"

Wskaźnik dostępności on-line usług e-administracji

Poziom zaawansowania usług e-Administracji w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej. Pocieszającą wiadomością jest dobre od dwóch lat tempo, w jakim staramy się doganiać kraje czołówki. Przeprowadzenie całego postępowania on-line jest w naszym kraju nadal wyjątkiem i dotyczy głównie usług skierowanych do biznesu. Rozwiązania na tym poziomie wdrożyły ZUS (program Płatnik), GUS (Moduł Sprawozdawczości Elektronicznej) oraz Izby Celne (projekt Celina). W obszarze usług dla ludności pozytywnie wyróżniają się uczelnie wyższe. Wiele z nich prowadzi np. rekrutację on-line. W większości obszarów urzędy ograniczają się natomiast do podania danych teleadresowych, poinformowania o obowiązujących procedurach na tzw. Kartach Usług i umieszczenia na stronie formularza do pobrania i wydruku.

Europejska administracja coraz bardziej "e"

Zaawansowanie e-administracji

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zastrzegają, że nie można spoczywać na laurach i zachęcają wszystkich - liderów i outsiderów - do dalszego wysiłku. "Pojawia się nowy wzorzec "inteligentnych" e-usług zorientowanych na użytkownika. Szacujemy, że wpływ ekonomiczny e-administracji może wynosić 1,54% PKB UE do roku 2010 (166 miliardów EUR z PKB 2005), pod warunkiem wspierania inicjatyw w zakresie badań i rozwoju. Z tego powodu stworzyliśmy ambitny Plan Działań dla e-Administracji - i2010. Ocena postępów krajów członkowskich pod względem udostępniania usług on-line, zwiększania efektywności usług i ukierunkowywania ich na użytkownika jest obecnie bardziej istotna niż kiedykolwiek" - komentuje Viviane Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.