Europejska agencja do spraw walki z cyberprzestępczością

Europejscy ministrowie rozważają możliwość powołania agencji, która promowałaby międzynarodową współpracę i najlepsze praktyki w walce z cyberprzestępczością.

Złożona z 27 ministrów spraw zagranicznych Rada Unii Europejskiej wezwała Komisję Europejską do przygotowania studium wykonalności powołania nowej agencji, która połączyłaby wysiłki organów walczących z cyberprzestępczością. Nowy urząd miałby za zadanie koordynację działań m.in. takich instytucji jak Europol, Eurojust czy Interpol. Dokument ma określić źródła finansowania nowego urzędu i jego lokalizację - być może mógłby się znaleźć w siedzibie Europolu.

Ministrowie ustalili listę celów, które chcą osiągnąć. Jednym z nich jest ratyfikacja układu o cybeprzestępczości - jedynej europejskiej konwencji dotyczącej przestępczości komputerowej. Zobowiązuje on kraje członkowskie do wdrożenia przepisów związanych z cyberprzestępczością i pozostawania w kontakcie 24 godziny na dobę w przypadku szybko rozwijających się śledztw.

Kolejny cel dotyczy blokowania domen i adresów IP witryn naruszających prawo. Nie wiadomo jednak co w praktyce ma być w tej sprawie zrobione.