Europejska polityka zatrudnienia

Mija właśnie dziesięć lat od ustanowienia zasad Europejskiej Strategii Zatrudnienia, określających wspólne cele i priorytety Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Wspólna polityka zatrudnienia ma pomóc w stworzeniu lepszych miejsc pracy dla wszystkich Europejczyków, ma też zapewnić koordynację działań w UE. "Europejska Strategia Zatrudnienia (EES) jest jednym z najważniejszych sukcesów Unii Europejskiej. W ciągu dziesięciu lat pomogła w sformułowaniu konkretnej odpowiedzi na jedną z największych trosk obywateli: stworzenie większej liczby miejsc pracy o coraz wyższej jakości. Dzięki wyznaczeniu kierunków i dzieleniu się doświadczeniami możemy osiągnąć wspólne cele i polepszyć sytuację na rynku zatrudnienia w Europie rozumianej jako całość. W ciągu nadchodzących 10 lat zamierzamy poczynić jeszcze większe postępy" - stwierdził unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Spidla w Lizbonie.

W ciągu minionej dekady wskaźnik zatrudnienia w UE wzrósł do 64,3% z 60,7%, z czego wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł z 51,8% do 57,1%, a pracowników w wieku 55-64 lata z 35,7% do 43,5%.

Podczas trwającej właśnie konferencji w Lizbonie omawiane są perspektywy i priorytety w polityce zatrudnienia dla Europy, z położeniem nacisku na zwiększenie elastyczności rynków pracy.


Zobacz również