Europejska struktura podatków

W 2005 roku przychody z podatków wyniosły 40,8% produktu krajowego brutto w 27 krajach obecnej Unii Europejskiej i 41,2% w strefie euro.

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w 2005 roku przychody z podatków wyniosły dla 27 krajów obecnie należących do UE 40,8% PKB, wobec 40,4% w 2004 roku. W strefie euro wartość podatków w 2005 roku stanowiła 41,2% PKB, wobec 40,9% w 2004 roku.

W dłuższej perspektywie czasowej przychody z podatków, jako odsetek PKB, zarówno w 25 krajach UE jak i w strefie euro w 2005 roku były na nieco niższym poziomie niż w roku 1995.

Między poszczególnymi krajami członkowskimi są znaczące różnice w przychodach z podatków. W 2005 roku największy odsetek PKB stanowiły podatki w Szwecji (52,1%), Danii (51,2%), Belgii (47,7%), Francji (45,8%), Finlandii (44%) i Austrii (43,6%). Najniższy odsetek PKB stanowiły podatki w Rumunii (28,8%), na Litwie (29,2%), na Słowacji (29,5%), Łotwie (29,6%), w Estonii (31%) i w Irlandii (32,2%).

W Polsce przychody z podatków stanowiły w 2005 r. 34,2% PKB, wobec 32,7% w 2004 r. i 32,4% w 1995 r.