Europejskie banki lepiej przystosowują się do Basel II

Największe światowe banki napotykają problemy w dostosowywaniu do nowych wymogów dla banków przedstawionych przez Komitet Bazylejski - Basel II, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Accenture, Mercer Oliver Wyman i SAP. W dostosowaniu do Basel II przodują banki europejskie, natomiast amerykańskie i azjatyckie są jeszcze często u początku drogi.

Basel II to zestaw wytycznych dla branży bankowej, który z początkiem 2006 roku wprowadza nowe - oparte na ratingu wewnętrznym - http:// www.cxo.pl/news/54658.html" target="_blank" class="link" title="zasady oceny ryzyka ">zasady oceny ryzyka przy udzielaniu kredytu. Z badania przeprowadzonego wśród 97 z 200 największych banków na świecie wynika m.in., że europejskie banki są w wielu obszarach lepiej przygotowane do Basel II niż ich amerykańscy i azjatyccy konkurenci.

Oto najważniejsze obserwacje dokonane podczas badania:

@ Powszechna jest niepewność co do kosztu przystosowania do wymogów Basel II: niemal jedna trzecia ankietowanych nie zna jeszcze pełnego kosztu swojego dostosowania. Najwięcej takich banków jest w USA (59%) i Azji (54%), podczas gdy w Europie tylko co piąty bank nie posiada wyceny wdrożenia. Z banków posiadających już szacunki, 90% o kapitalizacji poniżej 100 mld USD spodziewa się, że projekt pochłonie do 50 mln EUR. Dwie trzecie banków o kapitalizacji powyżej 100 mld USD przewiduje, że przystosowanie do Basel II pochłonie powyżej 50 mln EUR, w tym 30% - że projekt pochłonie więcej niż 100 mln EUR.

@ Większość banków dostrzega korzyści płynące z wykonania zaleceń Basel II, szczególnie w zakresie poprawy alokacji kapitału oraz w związku z oparciem cen o oszacowanie ryzyka.

@ Większość banków spodziewa się zwiększenia konkurencji w kredytach detalicznych i dla segmentu małych i średnich firm;

@ Trzy czwarte europejskich banków ukończyło już ocenę strategicznych potrzeb związanych z wdrożeniem Basel II. Dla porównania, dokonało tego zaledwie 12% banków amerykańskich i 22% z regionu Azji i Pacyfiku. Ponadto 60% banków europejskich przeszło już do wdrażania Basel II (odpowiednio tylko 12% amerykańskich i 15% z Azji i Pacyfiku). Zdaniem analityków może to odzwierciedlać brak zaufania amerykańskich bankierów do swoich systemów pomiaru ryzyka kredytowego.

@ 60% banków chce w związku z projektem wprowadzić nowe rozwiązania aby spełnić nowe wymogi ryzyka operacyjnego, ale blisko połowa deklaruje, że w celu zmniejszenia kosztu przystosowania samodzielnie wykona odpowiednie narzędzia lub zmodyfikuje istniejące. 63% banków przymierza się ponadto do scentralizowania repozytorium danych kredytowych. Dla wielu banków - właśnie wymogi związane z dostępem do danych i nowym sposobem zarządzania nimi są najważniejszymi wyzwaniami jaki napotykają przy wdrożeniu.


Zobacz również