Europejskie firmy wolniejsze od amerykańskich

Europa ma mniej dynamiczne środowisko biznesowe niż USA - wynika z badania opublikowanego przez brytyjski instytut National Endowment for Sciene, Technology and the Arts (NESTA). Europejskie firmy rosną i kurczą się w wolniejszym tempie niż ich amerykańskie konkurentki.

Raport Growth Dynamics pokazuje, że europejskie firmy rosną i kurczą się wolniej niż amerykańskie. Ten brak szybkiego tempa w Europie oznacza, że innowacyjne spółki szybkiego wzrostu mają większe trudności ze zdobyciem rynku, podczas gdy firmy, które nie są innowacyjne nadal funkcjonują.

Europa ma mniej spółek szybkiego wzrostu niż USA (4,3% vs. 5,9%). Stopa wzrostu zatrudnienia na przestrzeni trzech lat w firmach powyżej 95 centylu siatki wzrostu w USA wynosi 86%, a w Europie jedynie 71%. W Europie mniej jest także firm wykazujących się średnim tempem wzrostu - firmy z 75. centylu rosną o 19% szybciej w USA niż w Europie.

Firmy europejskie są bardziej stabilne. Niemal połowa zatrudniająca ponad 10 pracowników jest stabilna (46% wszystkich firm, które nie upadają) - nie rośnie ani nie kurczy się. W USA jest to tylko 37% firm.

Większa dynamika oznacza także więcej upadków. Amerykańskie firmy z 25 centylu siatki wzrostu kurczą się o 27% szybciej niż europejskie (-24% vs. -19%). Z analizy wynika także, że im szybciej firmy najsilniejsze rosną, tym szybciej te najsłabsze się kurczą.

Duże firmy z mocną pozycją rynkową są najważniejsze dla każdej gospodarki, jednak badanie pokazuje, że to firmy mogące się pochwalić innowacyjnością i szybkim wzrostem odpowiadają za tworzenie większości miejsc pracy. Zdaniem Jonathana Kestenbauma, prezesa NESTA, europejskie rynki powinny być bardziej otwarte i przyjazne takim firmom, aby przyspieszyć wzrost gospodarczy.

Jak wynika z danych firmy Bruegel, USA i Europa mają zbliżoną liczbę firm wśród 500 największych na świecie przedsiębiorstw wg kapitalizacji rynkowej. Jednak tylko 2% europejskich firm powstało po 1975 roku, wobec 14% amerykańskich.