Europejskie lustro dla MSP

Małe i średnie firmy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat zmian, które przyniesie dla polskiego biznesu nasze wstąpienie do Unii Europejskiej dzięki nowej inicjatywie publiczno - prywatnej: "Europejskiej Akademii Biznesu dla Przedsiębiorstw".

Pomysłodawcą i sponsorem programu "Europejskiej Akademii Biznesu dla Przedsiębiorstw" jest SAP Polska, a współorganizatorami są Euro Info Centre oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Patronat honorowy objęła Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej minister Danuta Huebner.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest edukacja polskich przedsiębiorców z małych i średnich firm, przekazanie im wiedzy na temat Unii Europejskiej, zmian jakie czekają ich firmy po przystąpieniu Polski do UE oraz możliwości, jakie przed sektorem MSP ta integracja otwiera. Pierwszym etapem misji jest udostępnienie przedstawicielom firm bezpłatnego narzędzia, które ma pomóc w określeniu możliwości i kondycji firmy na rynku europejskim. Na stronie internetowej http://www.firmawunii.pl właściciele małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli sprawdzić, anonimowo wypełniając ankietę, w jakim stopniu ich firma przygotowana jest do wejścia do Unii Europejskiej i jakie ma szanse na tle konkurencji. Osoba wypełniająca ankietę może również uzyskać raport szczegółowy, opisowo uzasadniający wynik.

Druga część ankiety to pytania mające na celu poznanie opinii polskich przedsiębiorców na temat naszego przystąpienia do UE. Nie wiadomo ile firm wziąć udział w badaniu. Organizatorzy akcji liczą na kilka lub kilkanaście tysięcy. Co kwartał przygotowywany będzie raport podsumowujący dotychczasowe wyniki, w planach są również szkolenia dostosowane do potrzeb sektora MSP, które ujawnią się dzięki akcji.

SAP wydał do tej pory na portal ok. 200 tys. zł i do końca br. zamierza wydać kolejne 300 tys. zł., nie oczekując zwrotu z inwestycji. Jest to inicjatywa mająca na celu poprawienie kondycji polskiego sektora MSP, co w dłuższej, kilkuletniej perspektywie może przysporzyć firmie takiej jak SAP nowych klientów. "SAP Polska uczestniczy w rynku MSP od ponad roku. Wzrost konkurencyjności [dzięki akcji - red.] spowoduje, że przedsiębiorstwa poradzą sobie na rynku europejskim i będzie je stać na zakupy" - powiedział Grzegorz Kozłowski, prezes SAP Polska. Zdaniem Łukasza Łuki z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, udostępnione właśnie narzędzie pomoże uświadomić polskim firmom, jakie obszary swojej działalności powinny ulepszyć, bowiem wielu przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, zagrożeń i możliwości płynących z integracji Polski z UE.


Zobacz również