Europejskie stopy nisko

Europejski Bank Centralny utrzymał główną stopę procentową na niezmienionym poziomie drugi miesiąc z kolei, Bank of England obniżył swoją do poziomu najniższego od roku 1955.

Ustalający politykę monetarną strefy euro EBC utrzymał swoją główną stopę refinansową na poziomie 2,75%. Tymczasem wcześniej Bank of England niespodziewanie obniżył swoją główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego, do 3,75%. To posunięcie obniżyło wartość stóp do poziomu najniższego od roku 1955.

O tańsze kredyty i osłabienie funta zabiegają już w imieniu swoich firm związki zawodowe z brytyjskich firm przemysłowych. Sektor ten przeżywa na Wyspach wyraźne osłabienie, niepewność co do najbliższej przyszłości wzmaga jeszcze dodatkowo duże prawdopodobieństwo wojny w Iraku.


Zobacz również