Europejskie zmiany w prawie pracy

Rozszerzenie zapisów o zakazie dyskryminacji w miejscu pracy, ścisłe określenie warunków pracy w podpisywanej umowie, chorobowe płatne w całości, nowe obowiązki pracodawcy - już od stycznia. Ujednolicenie warunków pracy pracowników pochodzących z Unii - od maja 2004. To tylko wybrane zmiany w przepisach o prawie pracy, które dostosowują nasze prawodawstwo do unijnego.

Zmiany do Kodeksu Pracy wprowadzone zostały na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm 14 października 2003 r. Celem ich jest dostosowanie przepisów KP do prawa Unii Europejskiej, zharmonizowanie Kodeksu z Konstytucją RP i dostosowanie do "otoczenia społeczno - ekonomicznego". Nowe przepisy zaczną obowiązywać w dwóch terminach: od 1 stycznia 2004 r. i w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka", które wydało publikację "Personel od A do Z. Prawo Pracy" dokonało wygodnego do szybkiej orientacji usystematyzowania zmian w prawie pracy w stosownym raporcie. Prezentujemy je poniżej w rozbiciu na tabele ze względu na termin wejścia przepisów w życie. Zdecydowaliśmy się także na usunięcie odsyłaczy do konkretnych paragrafów i artykułów, oraz dokonanie nieznacznych skrótów w opisie.

Poniżej zmiany, które będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

A to zmiany, które wejdą w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:


Zobacz również