Europoligloci

Jak wynika z badań Eurobarometru, 56% obywateli Unii Europejskiej zna przynajmniej jeden język obcy.

Raport został ogłoszony z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Jest to wynik o 9% lepszy niż cztery lata temu. Aż 99% Luksemburczyków, 97% Słowaków i 95% Łotyszy zna drugi język poza ojczystym.

Polska mieści się w europejskiej średniej - 57% naszych obywateli deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego, z czego 23% zna angielski, 16% rosyjski, 11% niemiecki, po 1% francuski, włoski i czeski. Dwa języki obce zna 32% Polaków, a 3 - zaledwie 4%.

Aż 75% Polaków uważa, że każdy powinien mówić dwoma językami obcymi, zdanie to podziela średnio co drugi Europejczyk (choć tylko 31% Francuzów i 30% Słowaków).

Dwoma językami obcymi posługuje się w lepszym lub gorszym stopniu 28% Europejczyków (w tym 92% obywateli Luksemburga, 75% Holendrów, 71% Słoweńców). 11% ankietowanych zna 3 języki obce.

44% Europejczyków posługuje się tylko językiem ojczystym (w Irlandii 66% obywateli, w Wielkiej Brytanii 62%, we Włoszech 59%, na Węgrzech 58%, w Portugalii 58%, w Hiszpanii 56%).

Najpopularniejszym językiem obcym, którego uczą się Europejczycy jest angielski - 38% ankietowanych potrafi rozmawiać w tym języku, a 77% uważa, że dzieci powinny uczyć się go jako pierwszego języka obcego. Kolejne w rankingu są francuski (33%) i niemiecki (28%).

Po polsku mówi 10% wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym zaledwie 1% osób spoza naszego kraju.