Ewolucja Evolution

Dostępna jest już nowa wersja Evolution - czyli linuksowego odpowiednika Microsoft Outlooka. W wersji 1.0.5 usunięto m.in. poważny błąd powodujący "wieszanie się" aplikacji.

Dostępna jest już nowa wersja Evolution - czyli linuksowego odpowiednika Microsoft Outlooka. W wersji 1.0.5 usunięto m.in. poważny błąd powodujący "wieszanie się" aplikacji. Firma Ximian poprawiła także szereg mniejszych usterek w programie.

Evolution jest aplikacją, pozwalającą użytkownikom Linuksa na korzystanie z serwerów Microsoft Exchange. Outlook został opracowany jedynie w wersji dla Windows. Zdaniem wielu analityków, brak aplikacji potrafiącej łączyć się z serwerami Exchange jest jednym z głównych powodów, dla których duże korporacje nie chciały "przesiąść się" na Linuksa.

Usunięta z nowej wersji usterka w Evolution powodowała zawieszenie się aplikacji podczas pobierania wiadomości z niewłaściwym nagłówkiem. Inne poprawione błędy znajdowały się m.in. w module kalendarza oraz w interfejsie użytkownika.

Nową wersję Evolution, rozwijanego na zasadzie open-source, można pobrać z serwisu Ximian:

ftp://ftp.ximian.com/pub/ximian-gnome