Express Scribe

W firmach i biurach często konieczne jest przepisanie nagranej na reporterski magnetofon rozmowy czy wywiadu. Spisywanie tekstu, gdy trzeba jednocześnie obsługiwać komputer, jest uciążliwe, ale można sobie ułatwić pracę, korzystając z programu Express Scribe do Windows.

Program pozwala wczytać nagranie w formacie MP3 lub Wave, a także przenieść je z magnetofonu za pomocą kabla. Express Scribe współpracuje z edytorami tekstów - po uruchomieniu przejmuje klawisze funkcyjne klawiatury i pozwala zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie, nie przeszkadzając zarazem w przepisywaniu tekstu.

Możliwe jest przewijanie nagrania, a szybkość i głośność odtwarzania można ustawić w interfejsie programu. Użytkownik może również wykorzystać specjalny moduł zawierający pedały sterujące.