Ezop


Pierwsze koty za płoty

Ezop
I po tym wszystkim, co napisałem, wyznaję: Ezop to - moim zdaniem - dobry program, a może być jeszcze lepszy, co zależy już tylko od Programaca. Nie można go wykorzystać do napisania podania czy życiorysu (w dokumencie można stosować tylko jeden rodzaj wyrównania: do prawej albo do lewej, pełne albo do środka, nie uda się więc wstawić nagłówka z lewej strony, daty czy podpisu z prawej itd.). Jest natomiast doskonałym narzędziem dla tych, którzy chcą napisać dłuższą pracę, korzystając np. z licznych dokumentów źródłowych (podgląd w przeglądarce, wklejanie "drag and drop" itp.), przeglądając zdjęcia czy sortując dużą liczbę plików.

I tylko nie wiadomo, jaka będzie ezopowa przyszłość, bo Programac czynnie współuczestniczył w spolonizowaniu np. Photoshopa, a Adobe wprowadza na rynek swojego InDesigna, zwanego też Quark Killer...

Autor jest dziennikarzem "Dnia" (d. "Trybuny Śląskiej") i używa Ezopa na co dzień.