Faks żyje

Poczta elektroniczna nie zdołała całkowicie wyprzeć z rynku faksów. Statystyki dowodzą, że wciąż sprzedaje się wiele urządzeń tego typu, a producenci przedstawiają nowe modele.

Wydawać by się mogło, iż w dobie Internetu faksy skazane są na całkowite "wymarcie". Jednak rynek tych urządzeń ma się dobrze i cechuje się stałą dynamiką wzrostu. Dzieje się tak za sprawą kolorowych faksów, których ceny zrównały się ostatnio z urządzeniami monochromatycznymi, pociągając za sobą zwiększone zainteresowanie konsumentów. W samym tylko roku 1998 na świecie sprzedano 15 mln faksów, z czego 200 tys. stanowiły właśnie modele "kolorowe", a ich udział w rynku do 2003 r. ma się potroić.

Według analiz IDC, w najbliższych latach największy wzrost sprzedaży będzie można zaobserwować w przypadku oprogramowania faksowego dla serwerów czy kompletnych pakietów komunikacyjnych dla komputerowych modemów. W ciągu 3 lat wartość sprzedaży takich aplikacji osiągnie ponad 870 mln USD, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 1998.