Faksowanie pod Linuksem

Efax-gtk jest graficzną nakładką na program efax, dlatego też przyda się wszystkim, których odstręcza myśl o odbieraniu i wysyłaniu faksów spod konsoli.

Efax-gtk działa oczywiście w środowisku graficznym X-Window i zastępuje dotychczas wykorzystywane skrypty programu efax. Dzięki temu, zwłaszcza użytkownicy preferujący "okienka", w prostszy i wygodniejszy sposób mogą korzystać z faksowych możliwości modemu, a więc wysyłać, odbierać, przeglądać, drukować i zarządzać faksami.

Program korzysta z biblioteki ghostscript do konwersji plików w formacie postscript (standardowy format wydruku dla systemów uniksowych) na format zrozumiały dla modemu, dlatego też najpierw powinniśmy sprawdzić, czy w systemie jest zainstalowany pakiet ghostscript, a jego pliki wykonywalne – gs – znajdują się na jednej z domyślnych ścieżek (np. /usr/bin lub /usr/local/bin).

Najnowszą wersję stabilną 2.2.7 można pobrać pod adresem:

http://www.cvine.freeserve.co.uk/efax-gtk/efax-gtk-2.2.7.src.tgz


Zobacz również