Faksowanie w Internecie

Konkurencyjność telefonii internetowej, w porównaniu do zwykłej, opiera się w znaczniej mierze, na dużo niższym koszcie połączenia. Podobnie jest w przypadku wysyłania faksów za pośrednictwem Sieci. Jednak niezbędna jest możliwość wysyłania dokumentów do odbiorcy nie mającego dostępu do Internetu.


Konkurencyjność telefonii internetowej, w porównaniu do zwykłej, opiera się w znaczniej mierze, na dużo niższym koszcie połączenia. Podobnie jest w przypadku wysyłania faksów za pośrednictwem Sieci. Jednak niezbędna jest możliwość wysyłania dokumentów do odbiorcy nie mającego dostępu do Internetu.

W Internecie jest wiele ośrodków umożliwiających przesyłanie dokumentów. Sieciowe serwisy (tzw. bramki faksowe) oferujące przesyłanie faksów przez Internet można podzielić na dwa rodzaje: pozwalające tylko nadawać lub odbierać faksy oraz bramki umożliwiające jednocześnie wysyłanie i odbieranie. Do tej drugiej kategorii zaliczyć można również drogie systemy wykorzystujące Internet jako jedno z mediów transmisyjnych, podobnie jak zwykłe miedziane kable należącego do operatora telekomunikacyjnego. Za pomocą specjalnych adapterów obie strony wymieniające się dokumentami używają "zwykłych faksów", jednak sygnał w znacznej części przesyłany jest przez Internet. Metoda ta jest wykorzystywana przede wszystkim przez duże firmy, które dzięki niej mogą zaoszczędzić na opłatach za połączenia międzynarodowe. My skoncentrujemy się jednak na usługach skierowanych do użytkownika domowego lub niewielkiej firmy wysyłającej niezbyt dużo informacji do różnych odbiorców poza granicami kraju.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze operatora bramki faksowej:

- do jakich krajów najczęściej wysyłane są faksy, czy operator je obsługuje oraz jaki jest koszt usługi

- ceny przesyłania faksów powinno się porównać nie tylko z cenami innych

operatorów bramek internetowych, ale również z oferowanymi przez Twojego operatora telekomunikacyjnego

- wysokość abonamentu

- jakie formaty danych dotyczące faksowania są akceptowane przez danego operatora.

Bezpłatne faksowanie?

Korzystanie z oferty firm umożliwiających faksowanie przez Internet rozpoczynamy od odwiedzin odpowiednich serwisów online oraz wypełnienia stosownych formularzy. W zależności od sposobu faksowania zobaczymy albo stosowną stronę WWW z formularzem umożliwiającym wpisanie treści faksu, albo zostaniemy poinstruowani, jak przesłać faks, korzystając z klienta poczty elektronicznej.

Faksowanie przez Internet nie jest usługą darmową. Najczęściej już podczas wypełniania formularza faksowego jesteśmy zmuszani do oglądania bannerów - w miarę łagodnej reklamy. Często bowiem się zdarza, że firma oferująca nam możliwość faksowania przez Sieć dokleja do naszego dokumentu dodatkowe strony reklamowe (co jest nie do przyjęcia, jeśli chcemy przesłać ważny dokument np. do kontrahentów).

Przegląd wybranych serwisów

Faksowanie w Internecie

TPC

www.tpc.int

Serwis pozwala na bezpłatne przesłanie faksu do prawie wszystkich krajów na świecie. Niestety, obszar działania usługodawcy nie obejmuje Polski (co uniemożliwia wysyłanie faksów do odbiorców krajowych. Aby wysłać faks, wystarczy skorzystać z dostępnego na stronach WWW formularza, w którym należy wpisać treść lub wysłać dokument za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli zdecydujesz się na wysyłanie faksów za pośrednictwem e-maila adresujesz list: remote-printer. [email protected]_fakxu. iddd.tpc. int. Na przykład: remote-printer.Krzysztof_Ceglinski/[email protected] byłoby poprawnym adresem, gdyby TPC obsługiwała wysyłkę faksów na obszarze Polski. Ponieważ treść listu zostanie przesłana jako treść faksu, dlatego już podczas przygotowywania dokumentu warto pamiętać o zaleceniach TPC i nie umieszczać więcej niż 80 znaków w jednym wierszu.

Oczywiście serwis utworzy na podstawie podanego adresu stronę tytułową faksu. W naszym przypadku treść nagłówka będzie wyglądała w sposób następujący:

Please deliver to:

Krzysztof Cegliński

IDG Poland S.A.

Jak łatwo zauważyć, zawartość adresu e-mail poprzedzająca @ traktowana jest jako zawartość strony tytułowej, przy czym zamiast spacji używamy "_", natomiast jako znak przeniesienia do następnej linii stosujemy "/".

Na stronie TPC znajduje się dodatkowe oprogramowanie ułatwiające internetową wysyłkę faksów. Umożliwia korzystanie z usług serwisu bez konieczności odwiedzania stron WWW. Istnieje również możliwość pobrania samego serwera faksów w celu samodzielnego świadczenia usług serwera faksu internetowego w ramach sieci TPC. Może to przynieść pewne profity, gdyż na każdym przesyłanym dokumencie znajduje się logo serwisu oraz lokalnego dostawcy tego typu usługi.