Faktoring zniżkuje, leasing pikuje

W pierwszym kwartale obroty 11 firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wyniosły niespełna 7 mld zł, o 6,5% mniej niż przed rokiem. Spadek obrotów firm leasingowych w tym okresie przekracza 30%.

W I kwartale br. wartość faktur obsłużonych przez 11 największych firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wyniosła 6,99 mld zł. Członkowie PZF obsługują ponad dwie trzecie rynku tych usług w Polsce.

Zdaniem PZF, na branżę faktoringową bezpośrednie przełożenie miała sytuacja gospodarcza w Polsce i za granicą. Spadek dynamiki obrotów obserwowano już w IV kwartale ub. roku, wraz z obniżeniem się tempa wzrostu PKB, spadkiem produkcji przemysłowej, eksportu i sprzedaży detalicznej.

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF przekroczyła w 2008 r. wartość 32,87 mld zł, natomiast obroty całego rynku faktoringu PZF szacuje na 47,9 mld zł, jednak, według oficjalnego komunikatu PZF, wyniki te w obecnych warunkach trudno będzie przekroczyć.

Liderem rynku spośród członków PZF jest po pierwszym kwartale 2009 r. ING Commercial Finance, którego udział w obrotach firm zrzeszonych w PZF wyniósł 30,2%, wyprzedzając Pekao Faktoring w udziałem 15,8%, Coface Poland Factoring (13,6%) i Polfactor (11,2%).

Dużo trudniejsza sytuacja jest w branży leasingowej. "Rzeczpospolita" opublikowała zestawienie danych z 25 spółek, z którego wynika, że w porównaniu z I kwartałem ub. roku, w pierwszych trzech miesiącach obroty były nisze o 39% (4,9 mld zł obecnie wobec 7,6 mld zł przed rokiem).


Zobacz również