Faktorzy na fali

To będzie najlepszy rok dla faktoringu w Polsce - zapowiada raport Polskiego Związku Faktorów dokumentujący sytuację po trzech kwartałach 2007 r.

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) po trzech kwartałach 2007 wyniosły 12,5 miliarda złotych i wzrosły o 28%. PZF zrzesza jedenaście największych instytucji faktoringowych działających w Polsce. Według szacunków PZF, obroty całego rynku faktoringowego w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wyniosły 18,8 mld zł.

W ocenie PZF bieżący rok będzie najlepszy w historii branży. Dynamika wzrostu obrotów firm zrzeszonych w PZF jest obecnie wyższa od ubiegłorocznej o 6%, autorzy analizy zakładają zatem, że łącznie w 2007 r. obroty faktorów PZF mogą wzrosnąć nawet o 35%. Podział rynku w obrębie PZF nie uległ większym zmianom w stosunku do sytuacji z ub. roku. Najwięksi gracze to ING Commercial Finance (24%), Pekao Faktoring (22%), Polfactor (20%) oraz GMAC Commercial Finance (15%), obsługujący łącznie przeszło 80% rynku faktoringowego należącego do spółek PZF.

W ogóle usług faktoringowych zmniejsza się udział faktoringu krajowego, który po trzech kwartałach wyniósł 84% (wobec 86,6% na koniec 2006 r. i 91% na koniec 2005 r.). Wynika to ze wzrostu obrotów w faktoringu eksportowym. Po trzech kwartałach br. Wynosi on 14%, wobec 11,4% na koniec ub. r. Udział faktoringu importowego pozostaje na poziomie 2%. W strukturze obrotów faktoringowych rośnie też udział faktoringu pełnego, obecnie wynosi on 24%.

W ub. roku wartość obrotów faktoringowych na świecie wyniosła 1 134,29 mln euro, a tempo wzrostu w porównaniu z 2005 r. wyniosło 11,5%. Największym rynkiem usług faktoringowych jest Europa, z Wielką Brytanią i Włochami na czele, na którą przypada ponad 70% wartości globalnych transakcji. Dalsze w kolejności są rynki amerykańskie (największe udziały mają Stany Zjednoczone i Brazylia) oraz Azja (największe udziały mają Japonia i Tajwan).


Zobacz również