Faktorzy na fali wschodzącej

22% wzrostu obrotów, na przekór polepszającej się sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw, to główna cecha polskiego rynku faktoringu w 2006 roku. Swoje podsumowanie przedstawił Polski Związek Faktorów.

Polski Związek Faktorów, organizacja zrzeszająca największe instytucje faktoringowe w Polsce, podaje, że obroty firm zrzeszonych w nim wyniosły w 2006 roku 13,77 miliardów złotych i wzrosły o 22%. Wielkość obrotów całego rynku szacowana jest na 17 miliardów złotych, jednak do PZF nie docierają dane od banków posiadających w swoim portfolio usługi faktoringowe. Udział obrotów faktoringowych w PKB w 2006 roku stanowi zatem około 1,5%.

Z innych ważnych tendencji zaobserwowanych w 2006 roku, raport podkreśla wyraźny wzrost udziału w obrotach faktoringu eksportowego, z 6% do 11%. Przedstawiciele PZF spodziewają się także dalszego szybkiego wzrostu wykorzystania przez eksporterów faktoringu w nadchodzących latach. Udział faktoringu importowego nie zmienia się i stanowi 2%.

Zdecydowaną większość - 73% obrotów - stanowi tzw. faktoring niepełny (bez przejmowania ryzyka). Firmy zrzeszone w PZF sfinansowały 1,41 mln faktur. Z usług firm z PZF skorzystało 1600 firm - o 200 więcej niż w rok wcześniej. Factoring jest najpopularniejszy wśród firm branży motoryzacyjnej (16,7%), spożywczej (11,3%), hutniczej, stalowej, budowlanej i handlowej.

Najważniejsze czynniki wpływające na obecny wzrost rynku, to dobra dostępność usług, rosnąca świadomość klientów, brak silnej konkurencji ze strony banków. Przedstawiciele PZF podkreślali dodatkowo, że wzrost dokonuje się w warunkach poprawy sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw, co teoretycznie nie powinno ich skłaniać od sięgania po usługi faktorów. Z drugiej strony świadczyć to może o lepszej orientacji w zastosowaniu factoringu, traktowanego jako narzędzie prewencyjne.

Upowszechnieniu factoringu przysłużyć się może wprowadzenie przejrzystej klasyfikacji i standardów dla usług factoringowych; PZF zapowiada wprowadzenie takiej systematyki dla swoich obecnych i przyszłych członków. Dodatkowo, od br. wprowadzono w GUS arkusz sprawozdawczy działalności factoringowej (powstał przy współudziale firm z PZF).

Tempo wzrostu polskiego rynku jest porównywalne z tempem wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej. Na świecie tempo wzrostu obrotów wynosi obecnie ok. 17%. Największym rynkiem usług faktoringowych jest Europa, na którą przypada ponad 70% wartości globalnych transakcji z Wielką Brytanią i Włochami na czele. Łączna wartość obrotów przekroczyła w ub. roku bilion euro.