Fala optymizmu w bankach

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w sierpniu br. po raz trzeci z rzędu.

Opracowywany przez instytut badawczy Pentor wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w sierpniu 2003 r. o 1,3 punktu, do 22 punktów. Jest to wynik najlepszy od roku – w sierpniu 2002 Pengab osiągnął wartość 23 punktów.

Wśród ankietowanych przedstawicieli 200 placówek bankowych wzrosły oczekiwania poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej banków, poprawy sytuacji na rynku depozytów złotowych i akcji kredytowej w walucie krajowej. Respondenci podwyższyli w porównaniu z lipcem br. prognozy inflacyjne na koniec br. do 2,37% z 2,3%. Prognoza kursu euro pozostała bez zmian i wynosi 4,33 złotego, a kursu USD została obniżona o 0,01 złotego - do 3,88 złotego.