Fałszerze zdjęć - miejcie się na baczności

Nowoczesne oprogramowanie do edycji obrazu staje się coraz bardziej zaawansowane i jest powszechnie dostępne. W dobie cyfryzacji fotografii coraz częściej pojawia się problem udowodnienia czy dane zdjęcie jest autentyczne, czy może jest to fotomontaż.

Możliwości cyfrowego retuszu są coraz szersze, ale jednym z niewielu czynników w fotografii, którego nie można do końca podrobić jest światło. Narzędzia przeznaczone do wykrywania fałszerstw zazwyczaj bazują właśnie na analizie światła. Według Micah Kimo Johnsona, pracownika naukowego MIT, światło jest jednym z niewielu elementów, które są niesłychanie trudne do podrobienia. Twierdzi on, że nawet jeśli podrobiony obraz wygląda dobrze dla oka, dedykowane oprogramowanie wykryje niezgodności. Jeśli obraz powstał z fotomontażu kilku zdjęć, wykrycie tego faktu będzie możliwe, gdyż przy powstawaniu obrazu bierze udział wiele źródeł światła.

Badania są prowadzone w Dartmouth College Computer Science, gdzie M.K.Johnson publikuje wyniki.

Fałszerstwa są wykrywane na podstawie różnych cech, między innymi różnic w parametrach optyki aparatu fotograficznego (szczególnie przydatne w przypadku tanich aparatów kompaktowych, które mają nie najlepszą optykę), w modelu oświetlenia, w odblasku światła widocznym w oczach osoby a także w zniekształceniach obrazu spowodowanych widocznością pod ostrym kątem.

Tego typu narzędzia wymagają zaawansowanej wiedzy oraz doświadczenia fachowca, ale są nieocenione. W ten sposób można wykryć typowe fałszerstwa, takie jak wklejenie obrazu jednej osoby lub modyfikacja fragmentu obrazu za pomocą innego zdjęcia.

Na Uniwersytecie Purdue w USA prowadzone są także badania wykorzystujące niedoskonałości matryc cyfrowych (uszkodzone subpiksele, które podlegają interpolacji przez oprogramowanie obrazujące) do wykrywania nie tylko faktu wykonania danej fotografii przez konkretny aparat ale także do wykrywania fotomontażu. Dobre opracowanie znaleźć można pod tym adresem.

Ponieważ fotografie stają się często materiałem pomocniczym przy prowadzeniu postępowań sądowych także w sprawach karnych, narzędzia przeznaczone do wykrywania fałszerstw w cyfrowych obrazach stają się niezbędne przy sprawdzaniu autentyczności zdjęć.