Faszyści online

Władze niemieckie zwracają się do Federalnej Komisji Telekomunikacji w USA z prośbą o zablokowanie serwisów propagujących faszyzm.

Rząd niemiecki podjął ostatnio zdecydowane działania wymierzone przeciwko rozpowszechnianiu idei faszystowskich w sieci. Nakładanie wysokich grzywien na dostawców internetowych obsługujących nazistowskie serwisy oraz wszczęcie procesów przeciwko autorom takich witryn spowodowały, iż faszyści zaczęli instalować sieciowe serwisy za oceanem. W związku z tym Jürgen Büssow, "wojewoda" okręgu Düsseldorfu, zwrócił się do czterech amerykańskich dostawców Internetu, a także do Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC) o zablokowanie nowo powstałych ośrodków internetowych, propagujących ideologię faszystowską.

W wyniku prowadzonego postępowania okazało się, że właścicielami i autorami umieszczonych na amerykańskich serwerach serwisów zawierających treści antysemickie, propagujących faszyzm, negujących holokaust są obywatele Niemiec. J. Büssow wyraził nadzieję, że pomimo szeroko interpretowanej wolności słowa w USA, w prawie amerykańskim znajdzie się odpowiedni paragraf umożliwiający wszczęcie działań przeciwko nazistom.


Zobacz również