Fed rusza na ratunek

Rezerwa Federalna zamierza wydać do 300 mld USD na zakup długoterminowych obligacji rządowych i dodatkowe 750 mld USD na papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami, które gwarantowały m.in. upadłe Fannie Mae i Freddie Mac.

USA pogrążają się coraz bardziej w recesji, Fed postanowił przeznaczyć dodatkowe 1,2 bln USD na obniżenie stóp procentowych kredytów hipotecznych i innych kredytów konsumenckich, ożywienie popytu wewnętrznego i wzmocnienie gospodarki.

Ben Bernanke postanowił obniżyć kluczową krótkoterminową stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu między 0 i 0,25%. Ekonomiści spodziewają się, że tak niska rata będzie obowiązywała do końca tego roku i być może także w przyszłym roku.

Bernanke stwierdził niedawno, że jeśli udałoby się ustabilizować sytuację na rynku kredytowym i rynkach finansowych, recesja mogłaby zakończyć się jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku gospodarka zaczęłaby rosnąć.