File Shredder - całkowite usuwanie danych z dysku twardego

Tradycyjne usuwanie plików - poprzez przeniesienie ich do kosza i następnie opróżnienie go - nie usuwa ich całkowicie. Możliwe jest odzyskanie skasowany danych przy użyciu specjalnego oprogramowania. Jak trwale usuwać dane?

Dlaczego pliki skasowane poprzez opróżnienie kosza można odzyskać? Dzieje się tak ponieważ system jedynie zamazuje odpowiadające im wpisy w tablicy alokacji plików, a nie usuwa ich z nośnika. Dane wciąż będą zajmowały odpowiednie sektory na dysku, do czasu ich nadpisania przez kolejne pliki. Jednak nawet wtedy nie ma pewności, że skasowane dane zostaną całkowicie i bezpowrotnie stracone.

Dysk twardy

Dysk twardy

Taką pewność dają tak naprawdę jedynie: fizyczne zniszczenie nośnika (na przykład poprzez łamanie, mielenie, czy też przewiercenie), jego demagnetyzacja (poddanie dysku twardego działaniu silnego impulsu magnetycznego, co skutkować będzie rozmagnesowaniem jego warstwy zapisu) i utylizacja chemiczna (spowodowanie zmiany stanu skupienia nośnika ze stałego na ciekły). Takie metody są jednak kosztowne i stosują je głównie instytucje, które szczególną wagę przywiązują do poufności danych - na przykład instytucje rządowe lub banki.

Zwykłemu użytkownikowi komputera pozostaje skorzystanie ze specjalnego oprogramowania - na przykład aplikacji File Shredder. Jest ona darmowa i przeznaczona dla systemów z rodziny Windows. Aplikacja integruje się z systemowym menu kontekstowym, dzięki czemu łatwo można ją wywołać. Pliki można również kasować metodą “drag and drop" - czyli poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ich w oknie programu. Działanie aplikacji polega na nadpisywaniu obszarów dysku (np. zerami, jedynkami lub losowymi parametrami - w zależności od wybranej metody), w których znajdują się dane przeznaczone do usunięcia. Ekran główny programu prezentuje się następująco:

File Shredder

File Shredder

File Shredder domyślnie kasuje dane z użyciem jednego z najpopularniejszych algorytmów do tego celu przeznaczonych - DoD 5220-22.M. Jest to metoda zatwierdzona przez Amerykański Departament Obrony. Polega ona na nadpisywaniu obszarów dysku w trzech cyklach: dowolnym wzorcem, jego dopełnieniem i wartością losową. Oprócz tej metody File Shredder oferuje także możliwość skorzystania z innych algorytmów: Simple One Pass, Simple Two Pass, 5220-22.M 3 pass, Secure erasing algorithm with 7 passes i Guttman algorithm 35 passes.

Aplikacja umożliwia także czyszczenie wolnej powierzchni dysku twardego (opcja Shred Free Disk Space). Takie działanie trwale usuwa wszelkie ślady po wcześniej skasowanych plikach. W zależności od ilości wolnego miejsca na nośniku może ona potrwać nawet od kilku do kilkunastu godzin.

File Shredder to jeden z najbardziej skutecznych i jednocześnie darmowych programów do całkowitego usuwania danych z dysku twardego. Skuteczność tą użytkownicy mogą sprawdzić samemu - instalując oprogramowanie do odzyskiwania skasowanych plików (na przykład aplikacja Recuva lub bardziej zaawansowany PhotoRec). Należy jednak pamiętać, że nigdy nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że dane nie będą mogły zostać odzyskane przy pomocy specjalistycznych metod.

Najnowszą wersję programu File Shredder możecie pobrać z naszej bazy programów.