FileMaster 1.70

Najbardziej znanym przedstawicielem "klasycznej" szkoły zarządzania plikami w Windows (jej zaprzysięgłymi zwolennikami są zwykle starsi użytkownicy komputerów, pamiętający czasy Norton Commandera) jest Windows Commander.

Najbardziej znanym przedstawicielem "klasycznej" szkoły zarządzania plikami w Windows (jej zaprzysięgłymi zwolennikami są zwykle starsi użytkownicy komputerów, pamiętający czasy Norton Commandera) jest Windows Commander.

Powstają jednak ciągle nowe produkty, a jedną z najnowszych propozycji jest bezpłatny polski program FileMaster - co ciekawe, dostępny domyślnie w angielskiej wersji językowej i dopiero skopiowanie pliku z polskimi zasobami pozwala zmienić język w opcjach.

FileMaster 1.70 dysponuje jedynie podstawowymi funkcjami tej kategorii oprogramowania, aczkolwiek jest stale rozwijany i należy się spodziewać dalszych postępów. Użytkownikowi może się spodobać np. tworzenie kart, katalogów, dzielenie i łączenie plików, definiowalne skróty klawiaturowe, kopiowanie łańcuchowe, tworzenie nowego pliku tekstowego. Warto też podkreślić obsługę Unikodu i monitorowanie działań Eksploratora Windows. Bardzo rozbudowana jest ponadto konfiguracja programu.

Zauważalny jest jednak pewien przerost specyficznych funkcji programu, a niedostatek najczęściej wykorzystywanych - przydałoby się choćby listowanie plików według różnych kryteriów, np. czasu powstania czy wielkości. Nieco do życzenia pozostawia jasność części terminów i komunikatów ("Wylistuj w panelu nieaktywnym ten sam folder, który jest wylistowany w panelu aktywnym").

Rodzaj zarządca plików

Producent Team Mukippe

Informacje Team Mukippe, www.teammukippe.hg.pl

Cena bezpłatny