Film na wielkim ekranie


Projektory multimedialne typu LCD

Film na wielkim ekranie

Projektory CTR charakteryzują się dużymi rozmiarami i znaczcną masą (35-80 kg)

Opracowano je z myślą o współpracy z komputerami. Combo powstało w wyniku połączenia lekkiego projektora LCD i laptopa. Jest idealnym zestawem do przeprowadzania prezentacji, pokazów i szkoleń niemal w każdych warunkach. Ten rodzaj projektorów z równym powodzeniem znajduje też zastosowanie w kinie domowym.

Projektory LCD (Liquid Crystal Display) wyświetlają obraz w oparciu o matryce ciekłokrystaliczne, filtrujące przechodzący przez nie strumień światła, generowany przez lampę o dużej mocy.

Strumień światła przechodzi przez układ soczewek, pryzmatów i luster, następnie dociera do matrycy, która powoduje wyselekcjonowanie w obrazie punktów różnej jasności. Do matrycy dociera światło o trzech składowych kolorach (RGB), dzięki czemu jest możliwe uzyskanie palety 16,7 mln kolorów. Od liczby punktów w matrycy zależy maksymalna rozdzielczość generowanego obrazu, a od precyzji matrycy jest uzależniony kontrast między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem obrazu. W projektorach LCD stosuje się wyłącznie matryce aktywne, przy czym mogą to być trzy matryce polisilikonowe lub jedna matryca TFT. Jakość obrazu generowanego przez jedno- i trzymatrycowe projektory jest różna. Najistotniejszą różnicą jest mniejsza jasność i kontrast projektorów jednomatrycowych. Także panele używane w projektorach jednomatrycowych są większe, co powoduje zwiększenie objętości projektora. Projektory jednomatrycowe są również znacznie tańsze od pozostałych.

Najtańsze projektory charakteryzują się rozdzielczością 640x480 punktów, a najlepsze generują obraz o wymiarach 1280x1024 pkt. Mają one możliwość konwersji sygnału wizyjnego, a z matrycą o rozdzielczości 640x480 pkt możemy oglądać obrazy z kaset VHS (250 linii w poziomie) oraz komputerowe obrazy SVGA (800x600 - konwersja w górę). W tym drugim przypadku nie można się obyć bez kompresji sygnału. Klasyczna konwersja polegałaby wtedy na wycięciu 160 linii pionowych i 120 linii poziomych, powodując przy tym utratę pewnych części obrazu. Na szczęście, większość nowoczesnych projektorów jest wyposażona w system inteligentnej konwersji. Polega on na dwukrotnym wycinaniu linii, jednak za drugim razem następuje przesunięcie wycinanej linii o jedną w dół. Uzyskane w ten sposób dwa obrazy nakładają się na siebie, dzięki czemu nie następuje utrata danych obrazu.

Ważnym parametrem projektorów oprócz rozdzielczości jest ich jasność. Siłę światła wychodzącego z soczewki projektora wyraża się w lumenach, a ilość światła przypadającego na powierzchnię w luksach. Amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji (The American National Standarization Institute - ANSI) stworzył najbardziej precyzyjną normę pomiaru światła - 9-punktowy pomiar światła odbitego od ekranu. Stąd ważnym parametrem będzie jasność wyrażona w ANSI lumenach. Przeciętne projektory LCD mają jasność w przedziale 500-800 ANSI lumenów - takim urządzeniom należy zapewnić względne przyciemnienie w pomieszczeniu projekcyjnym, by uzyskać zadowalający obraz. Projektory o jasności powyżej 1700 ANSI lumenów, takie jak MP 8670, MP 8680 firmy 3M czy HB-1 Seleco można stosować nawet w mocno rozjaśnionych pomieszczeniach.