Film od A do Z

Tworzenie menu płyty

Moduł, w którym tworzymy menu płyty, jest ważny z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy płyty. Płyta DVD może być odtwarzana w czytniku DVD lub odbiorniku telewizyjnym i musi mieć interfejs, za pomocą którego użytkownik będzie sterować poszczególnymi klipami wideo.

Projekt wykonany w edytorze wideo jest w całości przenoszony do edytora menu. Dodatkowo jednak możesz dodać pliki w formacie VOB, jeśli na przykład w tym właśnie formacie zapisałeś pliki. Wystarczy kliknąć przycisk Add VOB file i dodać pliki znajdujące się na dysku.

Klipy wchodzące w skład menu, widniejące na ścieżce, możesz teraz poustawiać w interfejsie płyty widniejącym w górnej części interfejsu - wystarczy ustawić kursor na klipie i kliknąć przycisk Add clip to menu. Jest on wówczas wprowadzany do menu, gdzie możesz go przesunąć za pomocą myszy w dowolne miejsce. Możesz też dodać napis, korzystać z polecenia Add text w menu kontekstowym myszy.

Menu składa się de facto w dwóch warstw - menu startowego (Title menu) i menu z klipami (Root menu). To w tym drugim są umieszczane klipy. W ustawieniach możesz wybrać zachowanie płyty, gdy kończy się dany klip (np. powrót do menu tytułowego lub do menu z klipami). Możesz zażyczyć sobie ruchome menu z miniaturami klipów, wybrać ilustrację w miejsce domyślnej, a także wstawić tło muzyczne, zmieniając całkowicie domyślny wygląd menu.

Film od A do Z

W końcowym etapie produkcji następuje kompilacja projektu i wypalanie płyty.

Wypalanie płyty

Ostatni etap to wypalanie płyty. Gdy projekt interfejsu płyty jest gotowy, wystarczy włożyć płytę DVD do nagrywarki i kliknąć przycisk Burn DVD disc w dolnym pasku programu. Na ekranie ukaże się interfejs programu do wypalania płyty. Kliknięcie przycisku Start to burn DVD disc uruchamia procedurę kompilacji i wypalania.

Najpierw program przystępuje do kompilowania interfejsu oraz kodowania wszystkich plików, co może potrwać kilka czy kilkanaście minut, zależnie od wielkości materiałów umieszczanych na płycie. Postęp pracy jest pokazywany w pasku Author DVD Process.

Gdy kompilacja jest gotowa, program przystępuje do wypalania płyty, co również jest pokazywane w pasku Burning Process. Całość pracy jest też notowana w okienku z dziennikiem. Gotową płytę można od razu sprawdzić w dowolnym programie do odtwarzania filmów na DVD.

Pobierz plik