Filmowe impresje

Za pomocą VideoImpression 1.5 zrobisz na znajomych dobre wrażenie, wysyłając im atrakcyjne multimedialne życzenia imieninowe, na przygotowanie których nie poświęcisz więcej niż dziesięć minut.

Za pomocą VideoImpression 1.5 zrobisz na znajomych dobre wrażenie, wysyłając im atrakcyjne multimedialne życzenia imieninowe, na przygotowanie których nie poświęcisz więcej niż dziesięć minut.

Wszechstronność i uniwersalność nie powinny krytycznie decydować o zastosowaniu programu do wykonania konkretnego zadania, bowiem często lepsze rezultaty osiąga się, korzystając z narzędzi mniejszych, kompaktowych i wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Zakładając, że komputer nie jest elementem większego systemu edycji wideo, a tworzone filmy nie będą opuszczać świata komputerowego i pozostaną tylko w cyfrowej postaci, nie ma potrzeby stosowania drogich narzędzi klasy Adobe Premiere 5.1, Corel Lumiere czy Ulead Media Studio Pro 6.0. Lepiej użyć zoptymalizowanych i przyjaznych narzędzi w rodzaju Ulead Video Studio. Innym, chyba idealnym rozwiązaniem wydaje się być VideoImpression 1.5 firmy ArcSoft.

Filmowe impresje
GUI - interfejs użytkownika jest nie tylko oryginalny i pozwala zapomnieć, że to wciąż Windows, ale i zrealizowany z wielką dbałością o szczegóły, wypieszczony do tego stopnia, że jakiekolwiek komunikaty o błędach gryzą się z nieskazitelną resztą i wręcz nie wypada, aby się w ogóle pojawiały.

Kolejną zaletą VideoImpression jest logiczne i przemyślane rozmieszczenie funkcji programu. Zamiast wielopoziomowego rozwijanego menu użytkownik ma do dyspozycji kontrolki kontekstowo-aktywne tych opcji programu, które w danym momencie można zastosować, co z kolei zależy od rodzaju edytowanego dokumentu: plik dźwiękowy, grafika, animacja czy film.

Ekran główny służy do odgrywania gotowych produkcji i stanowi jednocześnie punkt wyjścia do dalszej pracy. Cztery podstawowe funkcje prowadzą do wewnętrznych menu programu. Podczas gdy działanie opcji New i Edit jest oczywiste, komentarza wymagają dwie pozostałe: Save i Send. Pierwsza z nich renderuje film wybraną metodą kompresji i zapisuje w formatach: AVI, MOV, MPEG-1, jako animowany plik GIF, we własnym formacie VIF, a także samowykonywalnym EXE. W tym ostatnim przypadku do pliku VIF dołączana jest miniodgrywarka. Opcja Send wywołuje natomiast program pocztowy zgodny z MAPI, tworzy nową wiadomość i dołącza animację zaszytą w pliku EXE jako załącznik.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na rozpoczęcie nowego projektu, to przed opuszczeniem programu trzeba go ostatecznie zakończyć, zrenderować i zapamiętać w postaci filmu, który później, już jako całość, będzie mógł być wykorzystany w innym projekcie. Nie jest bowiem możliwe otwarcie projektu - brakuje, niestety, funkcji typu Open.

Wszystkie materiały źródłowe (klipy wideo, zdjęcia, sekwencje audio i oczywiście efekty) umieszczone są w tzw. albumach. Budowa filmu polega na odpowiednim ich połączeniu i ewentualnych modyfikacjach jasności, kontrastu, czasu trwania czy głośności. Dane do albumów mogą zostać wprowadzone na kilka sposobów: z plików dyskowych (domyślnie odczytywane są najważniejsze formaty graficzne, filmowe i dźwiękowe), za pomocą interfejsu TWAIN (np. ze skanera), z mikrofonu poprzez kartę dźwiękową oraz z kamery poprzez kartę przechwytywania wideo zgodną ze standardem Video for Windows.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to program tylko do miniprodukcji, bo wymiary filmów ograniczone są do 352 x 256 pikseli, przez co nie można go w ogóle stosować do profesjonalnego nieliniowego montażu wideo.