Filmowy trojan

W Sieci pojawił się nowy koń trojański, podszywający się pod plik z napisami do najnowszego filmu Quentina Tarantino - "KillBill". PWSteal.Salira zwykle pojawia się w komputerze w postaci archiwum RAR - po uaktywnieniu się, trojan przechwytuje i przesyła do swojego autora nazwy użytkowników, hasła i informacje o systemie.

Po uruchomieniu pliku zawierającego trojana, kopiuje się on na dysk (utworzony w katalogu System plik będzie nosił nazwę winrarshell32.exe) i modyfikuje Rejestr - tak, by PWSteal.Salira uaktywniał się przy każdym starcie systemu Windows. Następnie trojan zaczyna wyszukiwać hasła dostępu (do systemu, zasobów sieciowych, itp) oraz nazwy użytkownika - co pewien czas, dane te wysyłane są e-mailem do autora PWSteal.Salira.

Aby usunąć trojana, należy uaktualnić program antywirusowy i przeprowadzić kompleksowe skanowanie systemu. Jeśli aplikacja wykryje kopie PWSteal.Salira, należy je skasować.