Filmuj w standardzie przyszłości


Studio fotograficzne

Test przeprowadzony w studiu miał na celu zbadanie ostrości obrazu, jego dynamiki oraz czasu przystosowywania się kamery do różnych warunków oświetleniowych (zmiana natężenia światła i jego temperatury barwowej).

Pierwsza próba studyjna była bardzo podobna do części testu cyfrowych aparatów fotograficznych. Polegała na sfilmowaniu (ze statywu) tablicy ostrości ISO 12233 oraz glinianych i fajansowych figurek, które bardzo różnie pochłaniają i odbijają światło (test dynamiki).

Kolejna próba to sfilmowanie tablicy barw GretagMacbeth w trzech różnie oświetlonych miejscach: światłem żarowym, świetlówkami kompaktowymi oraz światłem dziennym na zewnątrz budynku. Każda kamera po znalezieniu się w pomieszczeniu (lub plenerze) oświetlonym innym rodzajem światła potrzebuje czasu na przystosowanie się do nowych warunków. Czas ten został zmierzony i poddany ocenie.

Filmuj w standardzie przyszłości

Ocena końcowa

Na koniec każdą kamerą nagrywaliśmy krótki film przedstawiający poruszającą się kolejkę elektryczną. Dzięki temu, że lokomotywa poruszała się po tym samym torze, łatwo można było porównać sprawność autofokusu (który niestety gubił się dość często) oraz stabilizatora obrazu. Nagranie zostało umieszczone na naszej płycie.

Zgranie materiału do komputera i analiza nagrań

Analiza nagrań, podobnie jak sam test, również składała się z dwóch etapów. Najpierw zarejestrowane w plenerze filmy zostały wielokrotnie odtworzone, zarówno na ekranie monitora (EIZO FlexScan S2431W), jak i w sali kinowej przy użyciu projektora Epson EMP-TW700.

Drugi etap jest w większym stopniu pozbawiony subiektywnych ocen. To analiza klatek (nie zdjęć!) z trzech filmów zarejestrowanych w studiu: z tablicą ostrości, figurkami do oceny dynamiki oraz tablicą barw GretagMacbeth. Analizę przeprowadzaliśmy w programie Adobe Photoshop SC3 oraz za pomocą programu Macbeth 2.0.

Wyliczając ocenę końcową, braliśmy pod uwagę oceny możliwości (40%) oraz wyniki testów (60%). Na ocenę możliwości składają się: maksymalna rozdzielczość filmów (25%), rodzaj i liczba nośników nagrań (15%), krotność zoomu (10%), zastosowanie optycznego stabilizatora obrazu (18%), występowanie pierścienia lub pokrętła do ustawiania ostrości (5%), rozdzielczość głównego ekranu LCD (10%), wyposażenie kamery w pilota zdalnego sterowania (10%), występowanie dodatkowego systemu celowniczego oraz jego rozdzielczość (7%), występowanie wbudowanych lamp: błyskowej i wideo (po 5%). Wyniki testów składają się z poszczególnych ocen przyznawanych za: ostrość obrazu (12%), dynamikę obrazu (9%), przejścia tonalne (8%), sprawność autofokusu (15%), sprawność stabilizatora (15%), czas reakcji na zmianę temperatury barwowej (10%), odwzorowanie barw (8%), odwzorowanie szarości (8%), poziom szumów (15%).