Final Cut Pro 5

Program Final Cut Pro zyskał spore uznanie wśród osób zawodowo zajmujących się montażem filmów. Najnowsza wersja aplikacji jest przeznaczona dla użytkowników, którzy mają najwyższe wymagania wobec narzędzi tego typu. Apple dodał nowe funkcje, dzięki którym poziom zadowolenia może tylko wzrosnąć.


Program Final Cut Pro zyskał spore uznanie wśród osób zawodowo zajmujących się montażem filmów. Najnowsza wersja aplikacji jest przeznaczona dla użytkowników, którzy mają najwyższe wymagania wobec narzędzi tego typu. Apple dodał nowe funkcje, dzięki którym poziom zadowolenia może tylko wzrosnąć.

Final Cut Pro 5

Aplikacje firmy Apple służące do obróbki wideo zawsze miały znaczne wymagania pod względem ilości miejsca na dysku. Przygotowując się więc do zainstalowania pakietu Final Cut Studio, którego jednym z elementów jest Final Cut Pro, przygotowaliśmy 20 GB miejsca na dysku. Niestety, nie doceniliśmy programistów - instalacja całego pakietu wymaga aż 29,9 GB dostępnej przestrzeni dyskowej.

Integracja wszystkich narzędzi to jedna z najważniejszych cech pakietu Final Cut Studio. Nowe menu Send To umożliwia wybranie jednego lub kilku klipów i wysłanie ich do innej aplikacji, takiej jak Shake, Soundtrack Pro lub Motion. Projekty Motion i LiveType można osadzać bezpośrednio w projektach wideo i edytować podobnie jak inne klipy na osi czasu. Jeśli z menu rozwijanego RT zostanie wybrana opcja Unlimited RT, wszystkie te projekty będą odtwarzane w czasie rzeczywistym.

Final Cut Pro 5

Programiści dokonali pewnych zmian w interfejsie użytkownika. Ze względu na rosnącą popularność większych i szerszych monitorów, możliwe jest dopasowywanie tekstu w panelach Browser i Timeline z zachowaniem dotychczasowego rozmiaru w pozostałych oknach. Dodano także długo oczekiwaną funkcję służącą do obsługi edycji wielu kamer w czasie rzeczywistym. Do przełączania między różnymi kamerami i ich kątami można użyć nowego, dostosowanego układu klawiatury lub skrótów klawiszowych.

Final Cut Pro 5

Możliwa jest zmiana rozmiaru tekstu w oknach Browser i Timeline.

Nowa funkcja obsługi wielu klipów pozwala zgrupować do 128 klipów z ujęciami o różnym kącie, a następnie przełączać się między nimi w czasie rzeczywistym. Taka możliwość będzie bardzo przydatna podczas przygotowywania materiału dla płyty DVD, szczególnie jeśli montowane są ujęcia z wydarzeń odbywających się na żywo. Użytkownik nie jest nawet ograniczony do pojedynczego zdarzenia, ponieważ na czas montażu można grupować ze sobą nawet niepowiązany materiał. Jedynym ograniczeniem jest konieczność zapewnienia identycznych właściwości pojedynczych klipów, łącznie z takim samym kodekiem, rozmiarami obrazu i liczbą klatek. Po zaznaczeniu wielu klipów z różnych kamer lub mających różne wartości kodu czasowego można wybrać polecenie Make Multiclip Sequence w celu ich zsynchronizowania. Powoduje to jednoczesne utworzenie wielu multiklipów i umieszczenie ich sekwencyjnie w kolejności chronologicznej.

Final Cut Pro 5

Nowe ustawienia czasu rzeczywistego pozwalają zmienić jakość lub szybkość odtwarzania klatek w celu zapewnienia najlepszego możliwego poziomu odtwarzania w czasie rzeczywistym. Dostępne jest również nowe ustawienie Multiclip Playback dla osi czasu.

Klipy tego typu można edytować w podobny sposób jak inne klipy na osi czasu. W przeglądarce są wyświetlane jednocześnie wszystkie klipy o różnych kątach kamery, a aktywny kąt jest oznaczony niebieskim kolorem. W tym samym czasie można wyświetlać jeden, cztery, dziewięć lub szesnaście klipów wraz z nakładkami zawierającymi szczegółowe informacje. W tym samym multiklipie można umieścić oddzielny klipy audio i wideo, co jest przydatne podczas dodawania komentarza do materiału wideo.

Nowe formaty

Final Cut Pro 5

Nowe menu Send To pozwala na wybranie jednego lub kilku klipów w projekcie i otwarcie ich w programie Soundtrack Pro lub innej aplikacji z pakietu Final Cut Studio.

Oprogramowanie ze stajni Apple'a umożliwia przechwytywanie, edytowanie i zapisywanie wideo w natywnym formacie MPEG-2 HDV. Obsługiwane są formaty HDV 720p30, 1080i60 oraz 1080i50, możliwe jest także przechwytywanie materiału HDV przy użyciu kodeka Apple Intermediate Codec. Za pomocą obsługiwanego czytnika kart USB lub FireWire można także importować i eksportować natywny materiał DV, DVCPRO i DVCPRO 50 z kart Panasonic P2.

Final Cut Pro 5

Zmiana kąta kamery w multiklipie powoduje zwykle jednoczesną zmianę elementów audio i wideo, ale możliwe jest wyłączenie tej synchronizacji. W multiklipie jednocześnie może być aktywny jeden element wideo i do 24 elementów audio.

Znacząco poprawiono także obsługę dźwięku. Program może teraz przechwytywać jednocześnie aż 24 kanały dźwięku. Kanały do przechwycenia są wybierane na karcie Clip Settings w oknie Log and Capture. W tym samym miejscu można określić, które kanały są przechwytywane mono, a które jako pary kanałów stereo. Do fizycznej kontroli ustawień można użyć kontrolerów MIDI Mackie i Logic.

Aby utworzyć wielościeżkowy projekt Soundtrack Pro, wystarczy wybrać odpowiednie klipy w programie Final Cut Pro, a następnie użyć polecenia Send To. Zmiany dokonane w aplikacji audio zostaną natychmiast przekształcone w dźwięk w projekcie Final Cut Pro.

Final Cut Pro 5

Narzędzie Media Manager do zarządzania mediami działa szybciej i w bardziej inteligentny sposób. Możliwe jest wybranie woluminów i teczek, które będą przeszukiwane w celu znalezienia żądanych plików. W oknach dialogowych Reconnect Files i Offline Files pojawiły się nowe funkcje, które umożliwiają szybsze łączenie z brakującymi plikami.

Ulepszono również proces eksportowania plików. Format XML Interchange Format został zaktualizowany do wersji 2, aby zapewnić obsługę wszystkich aspektów multiklipów i wielu ścieżek dźwięku. Dane filmu z bazy danych Cinema Tools można zapisać w klipach programu Final Cut Pro, a następnie importować lub eksportować przy użyciu tego formatu.

Kupić, nie kupić

Aktualne wydanie programu Final Cut Pro pozwoli firmie Apple umocnić się na pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań dla profesjonalnego rynku wideo. Większość nowych funkcji jest przeznaczona właśnie dla tego segmentu (dotyczy to szczególnie obsługi multiklipów), ale pojawienie się obsługi nowych formatów HD stanowi dowód na to, że inwestycja w Final Cut Pro sprawdzi się nawet w przyszłości.

Warto jednak pamiętać, że zakup programu Final Cut Pro w najnowszej wersji (lub całego pakietu Final Cut Studio) jest związany z poważnymi inwestycjami w sprzęt. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc kupno także nowego Power Maca G5 z dwoma procesorami i zapewnienie ogromnej ilości pamięci RAM. Dopiero wtedy będzie można docenić wszystkie korzyści płynące z użycia tego rozwiązania.

Final Cut Pro 5

Za pomocą menu rozwijanego View można wybrać wyświetlanie w przeglądarce dowolnej liczby kątów kamery. W pojedynczym multiklipie można umieścić maksymalnie 128 takich ujęć.

Final Cut Pro 5

Dodano nowy układ klawiatury służący do edycji wielu kątów kamery w czasie rzeczywistym. Dodanie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza pracę edytora.

produkt: Final Cut Pro 5

producent: Apple

cena brutto: 4350 zł (Final Cut Pro), 5600 zł (Final Cut Studio)

konkurenci: Adobe Premiere 1.5, Avid Xpress Pro HD

kontakt:http://www.apple.pl

za:

Edycja w trybie wielu kamer, obsługa nowych formatów, włącznie z formatami HDV i Panasonic P2, optymalna edycja w czasie rzeczywistym, wielokanałowe audio.

przeciw:

Bardzo wysokie wymagania sprzętowe.