Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Co roku o tej porze ogłaszamy wyniki naszego konkursu na najlepszą drukarnię. Tegoroczne porównanie drukarń, które podjęły wyzwanie, było wyjątkowo trudne, a i samo zadanie nie należało do łatwych. W poprzednim numerze digiśa przedstawiliśmy prace wszystkich drukarń. Teraz wyniki!


Co roku o tej porze ogłaszamy wyniki naszego konkursu na najlepszą drukarnię. Tegoroczne porównanie drukarń, które podjęły wyzwanie, było wyjątkowo trudne, a i samo zadanie nie należało do łatwych. W poprzednim numerze digiśa przedstawiliśmy prace wszystkich drukarń. Teraz wyniki!

Zadaniem w tegorocznym Turnieju, było wykonanie przez drukarnie odbitki z dostarczonego zdjęcia (przygotowanego przez nas proofa). Drukarnie nie dostały żadnych plików cyfrowych. Musiały we własnym zakresie znaleźć odpowiedź, jak najwierniej przenieść oryginał na papier i powielić go. Podobnie jak rok wcześniej, najistotniejszym kryterium oceny było osiągnięcie możliwie największej zgodności wydruku z dostarczonym materiałem.

Strona testowa

Do konkursu wystartowało 12 drukarń, wszystkie dostały od nas niezrastrowane zdjęcie, przygotowane i sprawdzone pod względem jakości, powtarzalności oraz jednakowe we wszelkich innych parametrach.

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Wymagania postawione uczestnikom, były następujące: pracę należało wydrukować z zastosowaniem rastra o liniaturze 200 lpi (80 lpc) na błyszczącym papierze bezdrzewnym o gramaturze 150-180 b/m<sup>2</sup>, z celulozy bielonej bezchlorowo (typu ECF lub TCF), powlekanym dwukrotnie lub dwukrotnie ze wstępną pigmentacją, albo trzykrotnie.

Zdjęcie do testu przygotowaliśmy wyjątkowo na szarym tle, które jak się później okazało, sprawiło wielką trudność. Na pierwszy rzut oka widać, że wszystkie prace konkursowe miały inny odcień szarości.

Jednym z trudniejszych zdjęć, co roku zresztą, jest zdjęcie dziewczyny w czapce. Wśród nowych zdjęć bardzo trudne było zdjęcie czarnej małpy. Mocno nasycony czerwony nos w sąsiedztwie delikatnego beżu i szarości futra, na czarnym tle - to nie lada wyzwanie.

Zdjęcia nie były przypadkowe i każde wnosiło nowe problemy.

Prosiliśmy też, by w zdjęcie testowe wmontowano plik z logo organizatora i sponsorów.

Jak ocenialiśmy

Prace oceniało jury w składzie:

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Zbyt mocny sharpening, pojawiły się ramki wokół. Nieistniejąca na oryginale plama w tle.

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Plamy - zabrudzenia w szarości. Efekt złego spasowania ''świecenia'' przy brzegu zdjęcia.

dr Tomasz Dąbrowa (Politechnika Warszawska - Instytut Poligrafii) - przewodniczący, Edward Godawa (Digiprint), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska) oraz Piotr Stankiewicz (Agencja Poligraficzna Stankiewcz). Na potrzeby jury drukarnie dostarczyły po 15 arkuszy, zawierających pracę konkursową. Jurorzy oceniali prace anonimowe, oznaczone jedynie symbolami nadanymi przez komisarza konkursu.

Chociaż praca była bardzo trudna do zreprodukowania, wszystkie drukarnie pokazały wysoką klasę. Znalezienie błędów nie było łatwe. Kilka z tych bardziej ewidentnych pokazujemy na str. 26.

Błędy te, choć małe, wpłynęły znacząco na ocenę.

Werdykt

Poziom wszystkich prac był bardzo wysoki, ku naszemu dużemu zadowoleniu. Kilka lat wcześniej, w poprzednich edycjach Turnieju różnice lub błędy były zdecydowanie większe.

Ostateczny werdykt ósmej edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę wyglądał nastęująco:

I miejsce Złota Czcionka - drukarnia Netbox z Gostynina

II miejsce Srebrna Czcionka - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Trzeciego miejsca nie przyznano.

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Przewodniczący jury dr Tomasz Dąbrowa ogłasza wyniki konkursu.

W VIII edycji Turnieju udział wzięły:

Zakład Poligraficzny TAURUS

Poligrafia S.A.

Drukarnia LCL

Drukarnia Winkowski

Sprint

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Drukarnia Skarbowa)

DK Druk

Intrograf - Lublin

Edica

Częstochowskie Zakłady Graficzne S.A.

Netbox

Prografix

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się podczas tegorocznych Targów Poligrafia 2005 w Poznaniu.

Redakcja digita dziękuje za pomoc w przygotowaniu testu dr. Tomaszowi Dąbrowie, Edwardowi Godawie, Piotrowi Stankiewiczowi, Tomaszowi Pawlickiemu oraz firmomTheta za udostępnienie zdjęć do testów (zbiory Digital Vision) oraz firmie Profilab za przygotowanie reprodukcji.

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Jurorzy z laureatami, od lewej: Tomasz Dąbrowa, Tomasz Pawlicki, Bernard Jóźwiak (Srebrna Czcionka - PWPW), Marcin Giermaziak (Złota Czcionka - Netbox), Edward Godawa.

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Krzysztof Pietrasik, redaktor naczelny Digita ze zwycięzcami konkursu.

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Marcin Giermaziak - Netbox (Złota Czcionka).

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Bernard Jóźwiak - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Srebrna Czcionka).

Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII
Finał Turnieju Drukarń - Edycja VIII

Licznie zgromadzona publiczność na uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.