Finansiści na modłę ACCA

Z Małgorzatą Sawicką, reprezentantem The Association of Chartered Certified Accountants w Polsce, rozmawia Iwona D. Bartczak

Z Małgorzatą Sawicką, reprezentantem The Association of Chartered Certified Accountants w Polsce, rozmawia Iwona D. Bartczak

ACCA nie jest w Polsce organizacją - i kwalifikacją - nieznaną. Ponad 500 członków ACCA tutaj właśnie pracuje, a 1500 osób uczy się i przygotowuje do certyfikacji. A jednak dopiero teraz powołany został reprezentant ACCA w Polsce. Czy zwiększyły się potrzeby księgowych, audytorów, rewidentów, dyrektorów finansowych w Polsce, czy też inne względy zadecydowały o tej zmianie?

Finansiści na modłę ACCA

Małgorzata Sawicka, reprezentant The Association of Chartered Certified Accountants w Polsce

Dotąd polscy specjaliści zdobywali kwalifikację ACCA, szkoląc się w dużych firmach księgowych i audytorskich. Są naprawdę dobrze wyedukowani i ambitni. Prawie wszyscy mają wyższe wykształcenie, choć kwalifikacja tego nie wymaga, a egzaminy zdają znacznie częściej i z lepszym wynikiem niż ich koledzy w innych częściach świata. Generalnie uważamy, że w Polsce jest wiedza dotycząca rachunkowości i finansów, ale nie jest ona najlepiej dystrybuowana wśród osób odpowiadających za te obszary. Natomiast potrzeba tej wiedzy - a także potrzeba wiarygodności finansistów - rośnie. Z jednej strony, od dyrektorów finansowych coraz częściej wymaga się, aby byli zdolni do budowania strategii finansowej, a nawet biznesowej firmy. Nie wystarczy więc być jedynie dobrym księgowym, trzeba poszerzyć swoje horyzonty i umiejętności. Z drugiej strony, wzmaga się potrzeba uwiarygodnienia działań w sferze rachunkowości, po tym jak zaufanie do niej zostało naderwane poprzez ogólnie znane już nadużycia znanych firm. Obie potrzeby występują w Polsce. Silniejsza obecność ACCA może zmienić tę sytuację poprzez zorganizowanie społeczności profesjonalistów, którzy będą wymieniać się doświadczeniami między sobą oraz kształcić kolejnych specjalistów wysokiej klasy. Przygotowujemy program certyfikacji ośrodków naukowych i szkoleniowych.

Czy bliskie już wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na aktywność ACCA w Polsce?

Integracja w ramach Unii Europejskiej zwiększa zapotrzebowanie na taką wiedzę, szczególnie wobec decyzji Europejczyków o przyjęciu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 2005 r. Polska nie ma przedstawiciela w strukturach unijnych, który pilnowałby jej interesów w tym obszarze. Myślę, że działania społeczności ACCA w Polsce będą zmierzały w kierunku powołania takiego reprezentanta naszego kraju do Komisji Europejskiej.

Czy są na świecie inne organizacje skupiające profesjonalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości?

Tak. ACCA wyróżnia się tym, że stara się łączyć dwie sprawy. ACCA nie stawia żadnych sztucznych barier, jest dostępna dla wszystkich, którzy wykażą się odpowiednią wiedzą. Jest bardzo demokratyczna w tym sensie. Ale wymagania merytoryczne i etyczne są bardzo wysokie. Naprawdę trzeba dużo umieć, żeby zdać egzaminy. Szeroka dostępność i wysokie standardy - ta kombinacja budzi widać zaufanie: ACCA jest obecna w 160 krajach, należy do niej 300 000 członków i uczących się.