Finlandia i USA najbardziej konkurencyjne

Według najnowszego dorocznego raportu Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IIMD) najbardziej konkurencyjną gospodarkę posiadają Finlandia (w grupie państw do 20 mln mieszkańców) i Stany Zjednoczone (wśród państw powyżej 20 mln mieszkańców). Jeden z największych spadków w rankingu odnotowała Polska.

Rankingiem objęto 59 narodowych i regionalnych gospodarek. Podzielono je na dwie grupy pod względem liczby ludności: w pierwszej znalazło się 30 krajów o liczbie ludności powyżej 20 mln, w drugiej 29 krajów o populacji mniejszej niż 20 mln. Gospodarki w obu tych grupach zostały następnie poddane ocenie według 321 kryteriów konkurencyjności.

Według tegorocznego raportu IIMD najbardziej konkurencyjną gospodarką w grupie państw powyżej 20 mln mieszkańców są Stany Zjednoczone, podobnie jak w dwóch poprzednich rankingach z 2002 i 2001 roku. Kolejne miejsca w tej grupie zajęły Australia (awans w porównaniu z rokiem ub. o jedno miejsce), Kanada, Malezja i Niemcy. Zdobywcy pierwszego miejsca przypisywana jest zarazem dla specjalnego indeksu wartość 100 punktów; jego wartość dla kolejnych w rankingu gospodarek zmienia się proporcjonalnie do uzyskanego wyniku i wyniku zwycięzcy (w związku z tym wartości indeksu z obu grup ocenianych gospodarek nie mogą być porównywane). Tak więc Australia uzyskała notę 86,5, Kanada 84,1, Malezja - 72,9, Niemcy - 69,8. W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto Tajwan (69,3), Wielka Brytania (66,5), Francja (66,4), Hiszpania (59,8), a zamyka ją Tajlandia (56,3). Poza pierwszą dziesiątką znalazły się zatem m.in. Japonia (11 miejsce, 56,3 punktu), Korea (15, spadek z 10 przed rokiem; 46,5 punktu). Zdecydowanie gorzej w porównaniu z rokiem poprzednim wypadła Polska, która obecnie uplasowała się na 27. pozycji z 21,5 punktu, m.in. za Filipinami, Rumunią, Meksykiem i Rosją.

W kategorii państw do 20 mln mieszkańców najbardziej konkurencyjna okazała się gospodarka Finlandii (przed rokiem 2. pozycja w rankingu), przed Singapurem (98,2 punktu), Danią (92,4), Hong Kongiem (90,3 punktu, awans z 10 pozycji) i Szwajcarią (89,7 punktu). W pierwszej dziesiątce znalazły się także Luksemburg, Szwecja, Holandia (86,5 punktu, spadek z 1. pozycji przed rokiem), Islandia i Austria. 21.pozycję zajęły Czechy (46,5 punktu, spadek z 19. pozycji przed rokiem), 23. miejsce zajęły Węgry (42,5 punktu, spadek z 18 pozycji) a 27. - Słowacja (spadek z 22. miejsca).

Jak już wspomniano uzyskanych wartości indeksów pomiędzy gospodarkami z obu grup nie można porównywać, widać jednak, że rozbieżności w grupie gospodarek mniejszych są słabsze niż w drugiej grupie. W grupie większych ostatnia w rankingu Wenezuela uzyskała 9,8 punktu; w grupie mniejszych ostatnia Jordania - 27,8 punktów.


Zobacz również