Firefox 3 na miarę potrzeb

Wygodny, wydajny i suto wyposażony - wszystkie te atrybuty pasują do Firefoksa 3.0. Jednak nie ma niczego, czego nie dałoby się jeszcze bardziej usprawnić.


Wygodny, wydajny i suto wyposażony - wszystkie te atrybuty pasują do Firefoksa 3.0. Jednak nie ma niczego, czego nie dałoby się jeszcze bardziej usprawnić.

W oknie zaawansowanej konfiguracji jest wiele ustawień, które możesz zmieniać, aby wyciągnąć jeszcze większą wydajność i wygodę ze swojej ulubionej przeglądarki. Licznych opcji na próżno szukać w zwyczajnym menu konfiguracyjnym Firefoksa. Projektanci nie chcieli przeładować go funkcjami. Z drugiej strony skromne okno ustawień ma uniemożliwi niedoświadczonym użytkownikom sparaliżowanie przeglądarki przez wprowadzenie niepożądanych zmian. Zastosowane w nierozważny sposób niektóre opcje mogą zablokować otwieranie niektórych witryn. W tym artykule przedstawiamy najciekawsze ustawienia Firefoksa w zaawansowanym oknie konfiguracyjnym.

Podkręcanie wewnętrznymi narzędziami

Tylko niektóre ustawienia Firefoksa kryją się w menu Narzędzia | Opcje. Doświadczeni użytkownicy, którzy chcą mieć większy wpływ na zachowanie swojej przeglądarki, dostaną się do zaawansowanych ustawień, wpisując polecenie about:config w polu adresu. Wówczas pojawi się obszerne zestawienie parametrów o nazwach w języku angielskim. Znaczenie większości z nich nie jest oczywiste. Poniżej opisujemy najbardziej przydatne opcje i wyjaśniamy, jak z nich korzystać.

W porównaniu do okna dialogowego z polami wyboru i polami listy okno about:config wygląda dość spartańsko. W interfejsie widać tylko listę wszystkich opcji - niemalże tak samo jak w rejestrze, jednak bez hierarchicznego podziału w drzewiastej strukturze kluczy i podkluczy. Firefox gromadzi swoje ustawienia w około dziesięciu plikach z rozszerzeniem JS, które są rozproszone w różnych katalogach na twardym dysku. Plik prefs.js jest umieszczony w folderze twojego profilu i zawiera dokonane przez ciebie ustawienia z poziomu menu Narzędzia | Opcje, a także z poziomu okna about:config.

Niemniej jednak okno about:config nie jest wcale takie nieporęczne, jak można byłoby przypuszczać na pierwszy rzut oka. Najmocniejszy argument, który przemawia za jego wygodą, to funkcja filtrowania. Gdy wpiszesz ciąg znaków w polu Filtr, lista widoczna na ekranie zostanie uszczuplona do wpisów zawierającej wprowadzone pojęcie (na początku, w środku lub na końcu wpisu). Wyszukiwanie ogranicza się jednak tylko do nazw parametrów, pomija zaś ich wartości. Gdy zechcesz na przykład zmienić ustawienia kart, a wiesz, że parametry odpowiadające za ich konfigurację rozpoczynają się od ciągu browser.tabs, wpisz go jako poszukiwane pojęcie w polu Filtr. W ten sposób zmniejszysz listę do kilkunastu wpisów i będziesz mógł znacznie łatwiej wprowadzić żądane zmiany. Parametry przyjmujące wartości logiczne, których stan jest oznaczony jako true lub false, zmienia się dwukrotnym kliknięciem myszy. Ustawienia obowiązują od natychmiast.

Gdy klikniesz dwukrotnie powyższy wpis, parametr zostanie wyróżniony pogrubioną czcionką. Kolejne kliknięcie przywróci domyślny wygląd. W wypadku innych parametrów (czyli tych, które nie przybierają wartości logicznych) dwukrotne kliknięcie przywołuje niewielkie okno, w którym można wpisać żądany ciąg znaków lub liczbę całkowitą. W dole menu podręcznego przywoływanego kliknięciem prawego przycisku myszy widnieje polecenie Resetuj. Za jego pomocą możesz przywrócić domyślny stan każdego z parametrów.

Parametry i ich pochodzenie

Firefox 3 na miarę potrzeb

Ostrzeżenie - ingerencja w ustawienia Firefoksa bywają niebezpieczne i mogą skutkować uszkodzeniem przeglądarki, w wyniku czego nie będzie można jej uruchamiać.

Gdy po raz pierwszy uruchomisz przeglądarkę Firefox i założy ona dla ciebie nowy profil użytkownika, będzie miała domyślne właściwości. Zależą one od systemu operacyjnego (Windows, Linux lub Mac-OS), a także od wersji językowej. Zasadniczo możesz zmusić Firefoksa do porozumiewania się różnymi językami, doinstalowując pakiety językowe. Niemniej jednak Firefox pobrany w polskiej wersji językowej będzie zawsze uruchamiał się z interfejsem właśnie w tym języku, bo oprócz polskiego pakietu językowego jest on wyposażony w takie ustawienie domyślne. Podobne ustawienia domyślne składają się na zawartość okna about:config. Gdy zmienisz jedno lub kilka z nich, Firefox umieści stosowne wpisy w pliku prefs.js umieszczonym w folderze profilu użytkownika. A gdy w późniejszym okresie zmodyfikujesz ponownie dany parametr tak, przywracając jego wartość domyślną, przeglądarka usunie stosowne wpisy z pliku prefs.js, aby zminimalizować jego rozmiar.

Ochrona ustawień

Choć nie trafiła ona na łamy dokumentacji, Firefox oferuje możliwość chronienia konfiguracji przed zmianami, przy jednoczesnym eksperymentowaniu z użyciem innych ustawień. Przeglądarka zachowuje wówczas bieżące opcje na czas sesji, lecz przywraca poprzednie wartości przy jej kolejnym uruchomieniu. Aby skorzystać z tej funkcji, utwórz plik o nazwie user.js w folderze profilu. Plik ten powinien mieć taką samą postać jak wspomniany wcześniej prefs.js. Wszystkie wpisy, które w nim umieścisz, będą obowiązywały na stałe i będą się regenerowały po kolejnym zrestartowaniu Firefoksa, jeśli zostaną zmienione w trakcie bieżącej sesji.

Oto przykład. Chciałbyś na stałe ustawić określoną witrynę jako stronę startową. Otwórz plik prefs.js w dowolnym edytorze tekstowym i znajdź ciąg znaków homepage. Występuje on w kilku miejscach tego pliku. Właściwy wiersz to ten, który zawiera jako wartość adres witryny ustawionej obecnie jako strona startowa, np.:

<KOD>

user_pref ("browser.startup.homepage","http://www.pcworld.pl");

</KOD>

Skopiuj ten wiersz do schowka, a następnie wklej do pliku user.js i zapisz go. Od tej pory wszelkie zmiany strony startowej będą tymczasowe, a Firefox będzie wyświetlał przy każdym uruchomieniu witrynę serwisuhttp://www.pcworld.pl .

Folder profilu - tu kryją się ustawienia

Folder profilu Firefoksa zawiera wszystkie ustawienia użytkownika, a ponadto wszystkie zainstalowane dodatki. Mieści się w katalogu %appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles\<xxx.yyy>, gdzie xxx to losowy ciąg znaków, a yyy to nazwa profilu.

Jeśli na dysku nie ma tego folderu, Firefox zakłada go przy pierwszym uruchomieniu. W przeciwnym razie korzysta z dotychczasowego folderu (nawet jeśli został zainstalowany ponownie). Dlatego w razie problemów z Firefoksem raczej nie pomaga jego odinstalowanie i ponowne zainstalowanie. Nie pozbędziesz się w ten sposób uszkodzeń profilu. Zamiast tego zaleca się utworzyć nowy profil użytkownika. Firefox potrafi zarządzać profilami, więc można założyć kilka profilów i korzystać z nich na zmianę (np. po to, aby w miarę bezkarnie testować nowe rozszerzenia). Chcąc utworzyć nowy profil, kliknij menu Start | Uruchom, a następnie wpisz polecenie firefox.exe -ProfileManager. Na ekranie pojawi się okno, w którym możesz tworzyć, przemianowywać i usuwać profile, a także wybrać określony profil, w połączeniu z którym zostanie uruchomiona przeglądarka. Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiu, Firefox będzie pytać przy każdym uruchomieniu, który profil użytkownika masz zamiar użyć. A jeżeli zaznaczysz wspomniane pole wyboru, przeglądarka będzie przywoływała każdorazowo ostatnio używany profil. Aby zmienić to ustawienie, musisz ponownie uruchomić Firefoksa z parametrem -ProfileManager. Alternatywnie możesz uruchamiać przeglądarkę bezpośrednio z żądanym profilem użytkownika. Stosowne polecenie to firefox -P <nazwa_profilu>. Najważniejszy plik w obrębie katalogu profilu to plik konfiguracyjny prefs.js. Zawiera wszystkie ustawienia dokonane przez użytkownika.