Firefox, Chrome, Internet Explorer - najlepsze porady do przeglądarek internetowych

Dla wielu użytkowników przeglądarka internetowa należy do najczęściej używanych programów komputerowych. Stosując poniższe porady, możesz jeszcze lepiej wykorzystać potencjał, który tkwi w tych aplikacjach.


Firefox, Chrome i Internet Explorer – obecne wersje przeglądarek internetowych nie przykładają zbyt wielkiej wagi do skromnego zakresu funkcji i maksymalnej prędkości serfowania, którą użytkownik uzyskuje w praktyce. Dlatego wybór przeglądarki stał się kwestią gustu. Choć aplikacje te są bardzo dobre i wygodne w obsłudze, i tak wiele przydatnych funkcji pozostaje w ukryciu dla wielu użytkowników. Jest to spowodowane przede wszystkim dwoma czynnikami. Z jednej strony nie wszystkie funkcje są (dobrze) udokumentowane, z drugiej zaś nie każdy użytkownik zadaje sobie po każdej aktualizacji na tyle trudu, aby sprawdzić, jakie nowości wprowadzono w kolejnej wersji. Dlatego przygotowaliśmy artykuł, w którym radzimy, jak wyciągnąć więcej z przeglądarek Firefox, Chrome i Internet Explorer. Wykorzystaliśmy dostępne w chwili przygotowania materiału wersje, a więc Firefox 23.01, Chrome 29.0.1547.62 i Internet Explorer 10.

Firefox

Przypinanie kart

Czy masz swoje ulubione strony internetowe, które chcesz mieć zawsze przed sobą? Przywołaj taką witrynę, po czym kliknij jej kartę prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Przypnij kartę. Wierzchołek karty znacznie się zwęzi. Będzie na nim widoczna tylko ikona strony, za to zniknie nazwa i przycisk zamykania. Karta zostanie przesunięta do lewej krawędzi. Przypięte w ten sposób karty są automatycznie wczytywane wraz z uruchamianiem Firefoksa. Gdy zechcesz cofnąć opisaną operację, wystarczy kliknąć kartę prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Odepnij kartę.

Zobacz również:

  • Chrome - historia aktualizacji [20.10.2021]
  • Przeglądarki internetowe - popularność na świecie [wrzesień 2021]
  • Windows 11 usuwa Internet Explorera

Szybki dostęp do ulubionych zakładek

Pasek zakładek, na którym umieszcza się odnośniki do często odwiedzanych witryn, jest domyślnie ukryty. Aby go przywołać, kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce na tytułowym pasku Firefoksa – a więc po prawej stronie przycisku z plusem zaraz za kartami – i wskaż polecenie Pasek zakładek. Aby wstawić do spisu witryny, przywołuj żądane strony internetowe i przeciągaj ikonę kuli ziemskiej, która znajduje się po prawej stronie przycisku Wstecz, na pasek. Alternatywnie możesz kliknąć ikonę gwiazdy przy prawej krawędzi pola adresu. Zmieni wówczas kolor na żółty, a łącze do strony internetowej zostanie umieszczone na ogólnej liście zakładek. Gdy po raz kolejny klikniesz (żółtą) gwiazdę, dostaniesz się do właściwości zakładki. Wskaż wpis paska zakładek w polu listy Folder. Aby błyskawicznie przywołać okno ze wszystkimi zakładkami, wystarczy nacisnąć klawisze [Ctrl Shift B].

Automatyczne usuwanie śladów

Za pomocą skrótu klawiszowego [Ctrl Shift Del] możesz ręcznie opróżniać listę dokumentującą twoje ostatnie wędrówki internetowe. W jej skład wchodzi m.in. pamięć podręczna przeglądarki, spis odwiedzonych witryn, dane wprowadzane w polach formularzy, a także pliki cookies. Jeśli chcesz, aby przeglądarka automatycznie usuwała te ślady, kliknij pomarańczowy przycisk Firefoksa i wskaż polecenie Opcje. Przeskocz do sekcji Prywatność. Wybierz opcję będzie używał ustawień użytkownika w polu listy Program Firefox. Zaznacz pole wyboru Czyść historię podczas zamykania programu Firefox i kliknij przycisk Ustawienia. Teraz pozaznaczaj pola wyboru obok elementów, które mają być usuwane za każdym razem wraz z zamykaniem Firefoksa. A jeśli zechcesz tylko chwilowo nie pozostawiać po sobie śladów, możesz przywołać tzw. tryb prywatny. Kliknij w tym celu pomarańczowy przycisk Firefoksa i wskaż polecenie Nowe okno prywatne lub naciśnij klawisze [Ctrl Shift P] . Jeżeli przeglądarka uruchamia się automatycznie w tym trybie, przywołaj jej ustawienia, po czym przejdź do sekcji Prywatność i zaznacz opcję nie będzie pamiętał historii w polu listy Program Firefox. W odróżnieniu od ręcznego włączenia trybu prywatnego, przycisk Firefoksa nie zabarwi się w tym wypadku na fioletowo. Tryb prywatny sygnalizuje tylko wyszarzone, a więc nieaktywne polecenie Wyczyść historię przeglądania w menu Historia.

Menedżer profilów

Nawet jeśli dzielisz swoje konto Windows z kilkoma innymi osobami, każda z nich może mieć spersonalizowany profil w Firefoksie obejmujący własne zakładki, ustawienia, rozszerzenia, motywy i historię odwiedzanych witryn. Kliknij w tym celu ikonę Firefoksa prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Właściwości. Jeżeli ikona jest przypięta do paska zadań (Windows 7/8), musisz najpierw kliknąć wpis Mozilla Firefox, a dopiero potem polecenie Właściwości. Na samym końcu pola Element docelowy dopisz argument -profilemanager. Jeśli Firefox jest otwarty, zamknij go i uruchom ponownie. Zanim ujrzysz okno przeglądarki, pojawi się okno dialogowe, w którym można tworzyć i usuwać profile użytkowników, a ponadto wybrać profil, który będzie aktywny w trakcie bieżącej sesji. Niestety, brakuje opcji zabezpieczania profili hasłem.

Ukryte opcje

Wszystkie ustawienia (także te ukryte) ujrzysz w tabelarycznej postaci, gdy wpiszesz about:config w polu adresu. Następnie trzeba potwierdzić ostrzeżenie. Należy je potraktować o tyle poważnie, że w razie nieodpowiednich zmian w konfiguracji, Firefox może odnieść uszczerbek na stabilności działania lub odmawiać uruchamiania. Poniżej przedstawiamy zestaw ukrytych opcji, które nie kryją w sobie tak wielkiego ryzyka, a mimo to okazują się przydatne. Korzystaj z pola wyszukiwania w lewym górnym narożniku okna, aby szybko znajdować żądany parametr w obszernym spisie. Chcąc zmienić daną wartość, wystarczy kliknąć ją dwukrotnie. Natomiast aby przywrócić jej domyślną wartość, trzeba kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Resetuj.

Inne znaczenie klawisza [Delete]. Gdy podczas przeglądania witryny naciśniesz klawisz [Delete], uzyskasz ten sam efekt co kliknięciem przycisku Wstecz. Jeżeli często zdarza ci się omyłkowo naciskać wspomniany klawisz, co skutkuje przywołaniem poprzedniej strony, usuń jego domyślne przyporządkowanie. Wpisz parametr browser.backspace_action i zmień jego wartość z 0 na 2. Możesz też ustawić wartość 1, a wówczas będziesz przeskakiwać klawiszem [Delete] do początku bieżącej strony.

Wyniki wyszukiwania na nowej karcie. Gdy zainicjujesz wyszukiwanie, wpisując jakieś pojęcie w polu w prawym górnym narożniku, Firefox wyświetla rezultaty na karcie, która w danej chwili znajduje się na pierwszym planie. Jeżeli wolisz, aby wyniki wyszukiwania pojawiały się na oddzielnej karcie, ustaw parametr browser.search.openintab na true.

Wklejanie środkowym przyciskiem myszy. Zamiast odrywać dłoń od myszy za każdym razem, gdy chcesz wkleić tekst ze schowka w polu adresu lub polu formularza, możesz wykonywać tę czynność, naciskając kółko myszy lub jej środkowy przycisk. W tym celu wystarczy ustawić wartość true w parametrze middlemouse.paste.

Przywracanie sesji. Za każdym razem, gdy Firefox zawiesza się, przy ponownym uruchomieniu wita użytkownika nie tylko uprzejmymi przeprosinami, lecz także listą stron internetowych, które były otwarte przed awarią. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przeglądarka przywołała je ponownie. W razie, gdy po zawieszeniu się Firefoksa zapomnisz go ponownie uruchomić, współużytkownicy systemu – chcąc, nie chcąc – wsadzą nos w twoją ostatnią sesję. Jeśli nie chcesz podejmować takiego ryzyka, wyłącz przywracanie ostatniej sesji, ustawiając wartość false w parametrze browser.sessionstore.resume_from_crash.

Chrome

Przypinanie kart

Chrome pozwala przytwierdzać do paska karty z otwartymi stronami internetowymi, aby nie można było ich zamknąć omyłkowym kliknięciem. Ponadto będą przywoływane automatycznie wraz z przeglądarką tak, jak ma to miejsce w Firefoksie. W tym celu wystarczy kliknąć daną kartę prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Przypnij kartę.

Witryny niczym aplikacje

Cechą szczególną Chrome’a jest jego zdolność do takiego scalania dowolnych witryn internetowych lub aplikacji online z systemem, że sprawiają wrażenie zainstalowanego lokalnie oprogramowania. Dysponują wówczas swoimi własnymi ikonami, a ich okna są pozbawione elementów obsługi Chrome’a. Na dodatek okna te pozostają otwarte nawet po zamknięciu przeglądarki. Aby uzyskać taki efekt, kliknij przycisk z trzema poziomymi kreskami (znajduje się przy lewym górnym narożniku okna), po czym wskaż polecenie Narzędzia | Utwórz skróty aplikacji. Przeglądarka spyta cię o docelowe miejsce skrótu, oferując do wyboru pulpit, menu Start i pasek zadań. Jako ikony użyje domyślnej ikony danej witryny – pod warunkiem, że jest dostępna. Gdy zakończysz czynności konfiguracyjne, strona internetowa zostanie wyodrębniona z okna Chrome’a i wyświetlona w oddzielnym oknie bez elementów nawigacyjnych. Zmień rozmiary tego okna wedle swojego gustu. Chrome zapamięta je i przywróci przy kolejnym przywołaniu strony za pomocą nowo utworzonego skrótu. Zależnie od wyglądu strony lub aplikacji online’owej odróżnienie jej od lokalnego programu może okazać się trudne.

Ulubiona witryna na jedno kliknięcie

Aby włączyć wyświetlanie paska zakładek, na którym możesz umieścić odnośniki do swoich ulubionych stron internetowych, kliknij przycisk z trzema kreskami, a następnie polecenie Zakładki | Pokaż pasek zakładek. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiaturowego [Ctrl Shift B]. Aby wstawić odsyłacz do bieżącej karty na pasek, kliknij ikonę gwiazdy w prawej części pola adresu, po czym zaznacz opcję Pasek zakładek w polu listy Folder.

Zarządzanie profilami użytkowników

Jeśli z twojego systemu korzysta kilka osób, warto założyć odrębny profil użytkownika dla każdej z nich. Wówczas poszczególni użytkownicy będą mogli przywoływać przeglądarkę ze spersonalizowanymi ustawieniami, a więc własnymi zakładkami, historią odwiedzanych witryn i konfiguracją. Aby przywołać stronę konfiguracyjną przeglądarki, wpisz chrome://settings w polu adresu lub kliknij przycisk z trzema kreskami i wskaż polecenie Ustawienia. Przyciski umożliwiające zarządzanie kontami znajdziesz w rubryce Użytkownicy. Przeglądarka utworzy na pulpicie oddzielny skrót dla każdego użytkownika, przydzielając mu wybraną uprzednio ikonę. Kliknięciem danego skrótu można uruchamiać własny profil. Niemniej jednak brakuje możliwości zabezpieczania profilów hasłem. O tym, który profil jest uaktywniony w danej chwili, informuje jego ikona widniejąca w lewym górnym narożniku okna przeglądarki. Można ponadto błyskawicznie przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi profilami. Gdy klikniesz ikonę profilu pojawi się lista pozostałych użytkowników. Wystarczy wskazać żądany profil.

Analizowanie wędrówek internetowych

Wpisując polecenie chrome://net-internals w polu adresu, zainicjujesz rejestrowanie swoich wszystkich poczynań w internecie. Przeglądarka wyświetli stronę umożliwiającą ich analizowanie. Teraz wystarczy otworzyć dowolną stronę internetową na innej karcie i powrócić do strony z wynikami analizy. Wybierz jedną z sekcji w polu listy. Sekcja Events zdradzi ci, jakie pliki zostały przesłane podczas przywoływania żądanej witryny. Natomiast z sekcji Bandtwidth dowiesz się, ile kilobajtów danych przemknęło przez twoje łącza w trakcie wykonywania tej operacji. Aby przerwać rejestrowanie, wystarczy kliknąć miniaturową ikonę trójkąta przy prawej krawędzi czerwonego wiersza i wskazać polecenie Stop.

Ukryte opcje

Google Chrome zapewnia bogaty zestaw ukrytych opcji, które w tej przeglądarce noszą nazwę funkcji eksperymentalnych. Większość z nich jest przeznaczonych dla projektantów witryn i deweloperów rozszerzeń. Jednak niektóre to nowe funkcje znajdujące się jeszcze w fazie beta, które w jednej z przyszłych wersji Chrome’a mogą wejść do stałego repertuaru funkcji. Aby uzyskać tabelaryczny spis wszystkich funkcji eksperymentalnych, wystarczy wprowadzić polecenie chrome://#flags w pasku adresu. W odróżnieniu od Firefoksa poszczególne opcje są w języku polskim, a przy większości z nich widnieje zwięzły opis. Za to każda zmiana zostaje wprowadzona dopiero po ponownym uruchomieniu przeglądarki (w tym celu wystarczy kliknąć przycisk Uruchom ponownie teraz przy dolnej krawędzi okna). Poniżej przedstawiamy kilka ze wspomnianych ukrytych opcji, które mogą się przydać nie tylko deweloperom, lecz także zwyczajnym użytkownikom. Zauważ jednak, że wraz z nowymi wersjami Chrome’a są wprowadzane nowe funkcje, inne zaś ulegają wycofaniu. Zatem w momencie czytania tego artykułu może okazać się, że nie znajdziesz którejś z wymienionych opcji na swojej liście eksperymentalnych funkcji. Co ciekawe, możesz użyć domyślnej funkcji wyszukiwania, aby znaleźć poszukiwane funkcje. Wystarczy nacisnąć klawisze [Ctrl F] i wpisać nazwę funkcji. Przeglądarka przeskoczy do pierwszego wyniku wyszukiwania i podświetli znalezione pojęcie lub frazę. Twórcy przeglądarki ostrzegają przed ewentualnymi skutkami ubocznymi swoich eksperymentalnych funkcji. Jeśli zaobserwujesz niepożądane efekty ich działania, przywołaj powyższą stronę i kliknij przycisk Przywróć wszystkie ustawienia domyślne.

Podawanie częstotliwości odświeżania ekranu. Gdy klikniesz polecenie Włącz w sekcji Licznik FPS, przeglądarka wyświetli niewielkie okno w prawym górnym narożniku, w którym będzie na bieżąco podawać liczbę klatek na sekundę. W ten sposób uzyskasz orientacyjną prędkość renderowania strony internetowej na ekranie podczas jej wczytywania i płynność wyświetlania animacji i filmów osadzonych w stronach internetowych.

Grupowanie kart. Gdy włączysz funkcję Dodaj do menu kontekstowego $karty opcję grupowania, wzbogacisz menu podręczne kart o dwa nowe polecenia. Polecenie Wybierz według domeny wyróżnia wszystkie karty, na których są otwarte strony internetowe należące do tej samej witryny lub domeny, zaś polecenie Wybierz według otwierającego zaznacza karty otwierane z poziomu określonej witryny. Wybrane w jeden z dwóch wspomnianych sposobów karty można przesuwać grupowo w obrębie paska kart lub zamknąć je wszystkie za jednym zamachem, wskazując stosowne polecenie w menu podręcznym.

Gromadzenie kart na stosie. Im więcej kart otworzysz w obrębie jednego okna Chrome’a, tym mniej miejsca mają dla siebie na pasku i tym bardziej muszą się ścieśniać. Liczba kart, która pozwala na sprawne przeskakiwanie między nimi, zależy przede wszystkim od bieżącej rozdzielczości ekranu. Jeżeli chcesz, aby mimo skąpej ilości miejsca Chrome nie zwężał tak bardzo górnych wypustek kart, włącz funkcję Ułożone karty. Od tej pory przeglądarka będzie w razie potrzeby przesuwać najwcześniej otworzone karty do krawędzi, układając je na stosie (jedna na drugiej).

Zerwane połączenia. Jeśli próbujesz pobrać duży plik za pomocą marnego łącza internetowego, wypróbuj funkcję Włącz wznawianie pobrań.

Format zapisu strony. Jeżeli zdarza ci się zapisywać na dysku lokalnym przeglądane witryny, aby mieć do nich dostęp także w trybie offline, możesz wyłączyć domyślny format zapisu HTML na korzyść pojedynczych archiwów MHTML. W tym celu kliknij polecenie Włącz w wierszu Zapisz stronę jako MHTML. Gdy naciśniesz klawisze [Ctrl S] lub klikniesz przycisk z trzema kreskami i wybierzesz polecenie Zapisz stronę jako, w polu typu pliku będzie dostępny tylko wskazany przez ciebie format.

Dodatki w trybie prywatnym

Chrome pozwala uruchamiać dodatki także w trybie prywatnym (w tej przeglądarce nosi on nazwę incognito), jednak ze względów bezpieczeństwa wymaga to zgody użytkownika. Dzięki tej funkcji nie musisz rezygnować z przydatnych elementów np. decydujących o bezpieczeństwie twojego systemu (np. rozszerzenia podającego reputację witryn, które zamierzasz odwiedzać). Dostępność w trybie prywatnym włącza się osobno dla każdego dodatku w oknie menedżera wtyczek. Przywołaj go, wpisując polecenie chrome://#extensions w polu adresu lub klikając przycisk z trzema kreskami i wskazując polecenie Narzędzia | Rozszerzenia. Teraz wystarczy zaznaczyć pole wyboru Zezwól w trybie incognito przy żądanych rozszerzeniach.

Internet Explorer

Przywracanie ostatniej sesji

W wersji 10 Internet Explorera wprowadzono możliwość automatycznego wczytywania stron internetowych, które były otwarte podczas zamykania przeglądarki (Firefox i Chrome oferowały taką opcję już we wcześniejszych wersjach). Aby przywołać tę funkcję, kliknij ikonę koła zębatego, wskaż polecenie Opcje internetowe i przeskocz na kartę Ogólne. Zaznacz opcję Uruchom z kartami z ostatniej sesji i potwierdź przyciskiem OK.

Ikona ulubionych witryn na pasku zadań

Najczęściej odwiedzane strony możesz przypinać także w Internet Explorerze. Jednak nie chodzi tu o kartę, która jest wiecznie otwarta, jak ma to miejsce w Firefoksie i Chrome. Zamiast tego przeglądarka umieszcza odnośnik do danej strony internetowej na pasku zadań i na pasku narzędziowym Internet Explorera. Gdy użytkownik przywoła taką stronę, przeglądarka zabarwi ponadto przyciski Wstecz i Do przodu kolorem dominującym w danej witrynie. Klikając prawym przyciskiem myszy ikonę witryny na pasku zadań, uzyskasz szybki dostęp do najważniejszych rubryk witryny – pod warunkiem, że zostały zdefiniowane przez jej operatora. Aby przypiąć witrynę i uzyskać opisany efekt, należy otworzyć żądaną stronę internetową, a następnie przeciągnąć ikonę figurującą w lewej części paska adresu na pasek zadań.

Szybsza droga do celu

Gdy zaznaczysz fragment tekstu na odwiedzanej właśnie stronie internetowej i poruszysz kursorem myszy, pojawi się niewielka, kwadratowa ikona w niebieskim kolorze. Gdy ją klikniesz, pojawi się menu podręczne akceleratorów. Teraz wystarczy przytrzymać kursor myszy nad poleceniem Przetłumacz $przy użyciu $usługi Bing, a Internet Explorer wyświetli niewielkie okienko zawierające tłumaczenie zaznaczonego tekstu. A gdy klikniesz polecenie Przetłumacz $przy użyciu $usługi Bing, przeglądarka otworzy nową kartę z usługą tłumaczenia. Za pośrednictwem witryny www.iegallery.com/addons można uzupełniać wspomniane menu podręczne o dodatkowe akceleratory takie jak np. Wikipedia czy Bing Maps. Alternatywnie kliknij polecenie Wszystkie akceleratory | Znajdź więcej akceleratorów.

Zmiana domyślnej wyszukiwarki

Tak jak w Firefoksie i Chrome możesz również tej przeglądarce wpisywać poszukiwane pojęcia bezpośrednio w polu adresu zamiast właściwego adresu URL. Różnica polega jednak na tym, że Internet Explorer domyślnie nie używa serwisu Google, lecz microsoftowy Bing. Jeżeli bardziej przypadła ci do gustu wyszukiwarka Google, przywołaj adres www.iegallery.com/pl-pl/Addons/Details/1680 i kliknij pole Dodaj do programu Internet Explorer. Na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym należy zaznaczyć pole wyboru Ustaw jako domyślnego dostawcę wyszukiwania, a następnie potwierdzić przyciskiem Dodaj. Zanim zmiana zacznie obowiązywać, musisz ponownie uruchomić przeglądarkę internetową.

Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia wyszukiwarek. Kliknij w tym celu ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku i wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami. Przeskocz do sekcji Dostawcy wyszukiwania w lewej części okna. W panelu po prawej stronie pojawią się wszystkie wyszukiwarki. Aby mianować inny serwis domyślną usługą wyszukiwania, zaznacz jego nazwę na liście, po czym kliknij przycisk Ustaw jako domyślne w prawym dolnym narożniku. Gdy zechcesz usunąć wyszukiwarkę z dostępnych w Internet Explorerze, wystarczy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Usuń (upewnij się przedtem, że nie jest zaznaczona jako domyślna).

Proponowanie podobnych witryn. Poprzez ikonę koła zębatego na pasku narzędziowym dostaniesz się do menu Plik | Sugerowane witryny. Gdy zaznaczysz tę funkcję, otwórz nową kartę kliknięciem wierzchołka ostatniej (od prawej strony) karty lub skrótem klawiaturowym [Ctrl T] (przy pierwszym skorzystaniu z tej funkcji ujrzysz najpierw okno z prośbą o potwierdzenie włączenia usługi). Pod zestawieniem popularnych, a więc najczęściej przywoływanych witryn, pojawi się polecenie Odkryj witryny, które Ci się spodobają. Gdy je klikniesz, uzyskasz spis stron internetowych o pokrewnej tematyce do tych, które lubisz odwiedzać. Miej jednak na uwadze, że zrealizowanie tej usługi wymaga wysłania twojej historii serfowania do serwerów Microsoftu.

Usuwanie śladów przy zamykaniu przeglądarki

Jeżeli zależy ci na tym, aby okazjonalnie nie pozostawiać w systemie śladów po swoich internetowych wędrówkach, możesz korzystać z trybu prywatnego. Włącza się go, klikając ikonę koła zębatego i wskazując polecenie Bezpieczeństwo | $Przeglądanie InPrivate. Alternatywnie wystarczy nacisnąć klawisze [Ctrl Shift P]. Jeśli natomiast wolisz mieć pewność, że po każdej twojej internetowej sesji nie pozostają żadne pozostałości, włącz automatyczne usuwanie prywatnych danych podczas zamykania przeglądarki. Kliknij w tym celu ikonę koła zębatego, po czym wybierz polecenie Opcje internetowe. Przeskocz na kartę Ogólne i zaznacz pole wyboru Usuń historię przeglądania przy zakończeniu. Następnie kliknij przycisk Usuń i wybierz typy elementów, które mają być usuwane – np. pamięć podręczna (Tymczasowe pliki internetowe), pliki cookie, historia odwiedzanych witryn czy informacje wpisywane w polach formularzy. Jeżeli chcesz mieć pewność, że przeglądarka będzie pozbywała się wszystkich plików, usuń zaznaczenie pola wyboru Zachowaj dane ulubionych $witryn sieci Web.

W razie problemów

Jeśli masz problemy z działaniem swojej przeglądarki spowodowane np. niewłaściwymi ustawieniami, wadliwymi dodatkami lub zmianami wprowadzonymi przez złośliwy kod, trzeba zaciągnąć hamulec awaryjny. Przywracając fabryczny stan oprogramowania, stracisz – co prawda – swoje ustawienia konfiguracyjne i wszystkie zgromadzone dane, za to odzyskasz prawidłowo funkcjonującą przeglądarkę. Aby uzyskać ten efekt w Internet Explorerze, kliknij ikonę koła zębatego, wskaż polecenie Opcje internetowe, przeskocz na kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Resetuj.

W Firefoksie trzeba kliknąć pomarańczowy przycisk, po czym wybierz menu Pomoc | Informacje dla pomocy technicznej i kliknij przycisk Reset Firefox. Alternatywnie możesz spróbować uruchomić przeglądarkę w trybie awaryjnym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Firefoksa i wskaż polecenie Właściwości. Dopisz -safe-mode na końcu przywołania w polu Element docelowy. Gdy uruchomisz przeglądarkę za pomocą tak zmienionego skrótu, ujrzysz okno, w którym możesz powyłączać dodatki, przywrócić domyślne paski i ustawienia, a także usunąć wszystkie zakładki i wyszukiwarki. Wystarczy zaznaczyć żądane pola wyboru i potwierdzić przyciskiem Wprowadź zmiany i uruchom ponownie.

Aby przywrócić pierwotny stan przeglądarki Chrome, kliknij przycisk z trzema poziomymi kreskami i wybierz polecenie Ustawienia. Następnie kliknij polecenie Pokaż ustawienia zaawansowane, przewiń zawartość strony w górę i kliknij przycisk Zresetuj ustawienia przeglądarki. Jeśli jednak podejrzewasz, że problem może być spowodowany nieprawidłowo działającą wtyczką, możesz ją wyłączyć. Przywołaj w tym celu menedżera wtyczek, wpisując chrome://plugins w polu adresu. Teraz wystarczy kliknąć polecenie Wyłącz przy wtyczce, która wedle twoich przypuszczeń sprawia kłopoty. Na koniec zrestartuj przeglądarkę i sprawdź, czy wszystko wróciło do normy.