Firefox nie dla idiotów? Czyli: iloraz inteligencji a używana przeglądarka

AptiQuant, kanadyjska firma zajmująca się prowadzeniem pomiarów psychometrycznych, przebadała internautów pod kątem istnienia związków pomiędzy poziomem IQ, a rodzajem używanej przeglądarki. Kto jest zatem bardziej inteligentny: użytkownicy Firefoksa, Opery, Chrome czy programu Internet Explorer?

AptiQuant to założona w 2006 roku przez psychologa Leonarda Howarda, kanadyjska firma zajmująca się prowadzeniem pomiarów psychometrycznych.

Ich wyniki przez ostatnie lata służyły zarówno do celów naukowych, jak również komercyjnych (rekrutacja czy zarządzanie zasobami ludzkimi).

W ostatnim czasie naukowcy AptiQuant zdecydowali się przeprowadzić ciekawe badanie mające na celu zweryfikowanie hipotezy o domniemanym związku pomiędzy poziomem IQ, a wykorzystywaną przeglądarką internetową.

W eksperymencie tym posłużono się Skalą Inteligencji Wechslera dla dorosłych w wersji angielskojęzycznej. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jest to rzetelne, trafne i wystandaryzowane narzędzie wykorzystywane przez psychologów praktyków oraz teoretyków na całym świecie.

Uczestnikami byli natomiast (w liczbie 100 tysięcy) internauci z krajów, w których językiem urzędowym jest angielski. Trafiali oni na witrynę, na której przeprowadzane było badanie, po wpisaniu zapytania związanego z testem na inteligencję w wyszukiwarce internetowej.

Wyniki mogą nieco zaskakiwać, bowiem okazało się że najniższym poziomem IQ mogą pochwalić się (odpowiednio) osoby korzystające z IE w wersji 6, 7, 9 oraz 8.

W środku stawki ulokowali się użytkownicy Firefoksa i Chrome. Jednak najlepsze wyniki w teście osiągnęli internauci u których wykryto IE z nakładką Chrome, Camino czy Operę.

Warto także zaznaczyć, że kilka dni po opublikowaniu badania, prezes AptiQuant otrzymał pierwsze wiadomości od niektórych użytkowników przeglądarki Internet Explorer, w których rzekomo grożą mu oni pozwem sądowym. Leonard Howard podkreśla jednak, że źle interpretują oni wyniki badania:

"Z badań nie wynika, że jeśli używasz IE to masz niższy poziom inteligencji. Możemy jedynie wnioskować, że jeśli masz niższy poziom inteligencji to bardziej prawdopodobnym jest, że twoją przeglądarką jest właśnie Internet Explorer".

Co ciekawe, podobne badanie dotyczące związku IQ z używaną przeglądarką przeprowadzono także pięć lat temu. Różnice pomiędzy poszczególnymi pomiarami zostały zaprezentowane na wykresie:

Wykres prezentujący związek pomiędzy poziomem IQ, a używaną przeglądarką internetową

Wykres prezentujący związek pomiędzy poziomem IQ, a używaną przeglądarką internetową

Grupa badaczy odpowiedzialnych za ten eksperyment pokusiła się także o bardziej ogólne stwierdzenia. Mianowicie doszli oni do wniosku, że osoby z niższym ilorazem inteligencji są mniej skłonne do aktualizowania oprogramowania oraz do jego zmiany. Hipoteza ta wymaga jednak jeszcze dalszej naukowej weryfikacji w badaniach z wykorzystaniem oprogramowania innego niż przeglądarki.

Chętnych do zapoznania się z pełną wersją raportu, odsyłamy na oficjalną stronę AptiQuant.

Przypomnijmy, że według statystyk prowadzonych przez Net Applications.com najpopularniejszą obecnie przeglądarką internetową jest Microsoft Internet Explorer (52,71% udziału w rynku). Na kolejnych miejscach plasują się: Firefox (21,47%), Chrome (13,49%) oraz Safari (8.10%). Dopiero na piątym miejscu sklasyfikowana została Opera, zwyciężczyni badania przeprowadzonego przez AptiQuant, jednak jej wynik to tylko 1,65 procenta.

Aktualizacja: 04 sierpnia 2011 15:27

AptiQuant : nasze badanie było tylko żartem

Okazuje się jednak, że badanie, rzekomo zrealizowane przez AptiQuant, w istocie nigdy nie zostało przeprowadzone. Do mistyfikacji, która szturmem podbiła światowy Internet, przyznali się sami autorzy. Na swojej witrynie napisali oni, że celem żartu było zwrócenie uwagi użytkowników na zagrożenia wynikające z korzystania z niekompatybilnego z wieloma najnowszymi technologiami programu IE6.

Cel chyba został osiągnięty - o całej sprawie dowiedziało się bowiem wielu internautów.