Firewall dla każdego

Zabezpieczanie systemu Windows przed atakami z sieci było do niedawna nie lada wyzwaniem. Brakowało narzędzi, usług systemowych i przede wszystkim informacji od producenta systemu - firmy Microsoft.


Zabezpieczanie systemu Windows przed atakami z sieci było do niedawna nie lada wyzwaniem. Brakowało narzędzi, usług systemowych i przede wszystkim informacji od producenta systemu - firmy Microsoft.

Włączanie filtrowania pakietów dla połączenia w sieci lokalnej (Windows 2000).

Włączanie filtrowania pakietów dla połączenia w sieci lokalnej (Windows 2000).

Nikomu nie trzeba przypominać, jak ważne jest zabezpieczenie systemu przed atakami z zewnątrz, a przede wszystkim z Internetu. To już nie jest kwestia komfortu pracy, ale bezpieczeństwa danych (finansowych czy osobowych), do których nikt nie powinien mieć dostępu. Jest to szczególnie istotne w wypadku stałego połączenia z Internetem, ponieważ potencjalny napastnik będzie miał dużo czasu na zaatakowanie Twojego systemu. Nie znaczy to, że "modemowcy" mogą czuć się bezpiecznie - w ich wypadku napastnicy używają automatycznych skryptów przygotowanych pod kątem określonego systemu operacyjnego.

Najlepszą metodą ochrony przed atakami sieciowymi jest instalacja firewalla. Do niedawna było to kosztowne oprogramowanie, trudne w konfiguracji i zarządzaniu. Od kilku lat zaczęły się pojawiać tzw. personal firewalls, które ułatwiają kontrolę dostępu do systemu z sieci. Są przeznaczone do wersji Windows dla użytkowników domowych i do małych sieci. Większość jest bezpłatna (np. Zone Alarm, Sygate Personal Firewall czy Tiny Personal Firewall), tym niemniej są to programy, które nie pochodzą od producenta systemu operacyjnego, więc ich działanie może wywoływać problemy spowodowane niekompatybilnością. Zaletą rozwiązań wbudowanych jest oczywiście niezaśmiecanie dodatkowym oprogramowaniem systemu, w który to oprogramowanie ponadto głęboko ingeruje. Microsoft dostrzegł problem i w Windows 2000 zawarł prosty filtr pakietów, rozbudowany następnie do IFC (Internet Connection Firewall) w Windows XP.

Jak testować zabezpieczenia?

Na naszym CD-ROM-ie znajdziesz kilka narzędzi przydatnych do testowania zabezpieczeń systemu. Są to bezpłatne programy: Leak Test (http://grc.com/lt/leaktest.htm), Too Leaky (http://tooleaky.zensoft.com3) oraz Fire Hole (http://keir.net/firehole.html). Ich zadaniem jest przetestowanie jakości zabezpieczeń firewalli osobistych.

<font color="#FF0000">UWAGA! Programy uruchamiaj jedynie na własnym komputerze, niepodłączonym do sieci firmowej. Niektóre systemy zabezpieczeń mogą to zinterpretować jako atak hakera.

Windows 2000

Konfiguracja filtru pakietów w Windows 2000.

Konfiguracja filtru pakietów w Windows 2000.

Windows 2000 jest pierwszym systemem z tej rodziny wyposażonym w funkcje firewalla - a właściwie filtr pakietów TCP/IP. To nieskomplikowane rozwiązanie, a siermiężny interfejs konfiguracji nie ułatwia zadania. Dodatkowo filtrowanie pakietów można włączać jedynie dla połączeń LAN, połączenia dial-up nie są obsługiwane. Nie ma możliwości rejestrowania zdarzeń.

Otwórz folder Połączenia sieciowe i telefoniczne, wyświetl właściwości połączenia, które ma być zabezpieczane. Zaznacz składnik Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. W nowo otwartym oknie kliknij Zaawansowane i w kolejnym oknie wybierz kartę Opcje. Zaznacz Filtrowanie TCP/IP i kliknij przycisk Właściwości. Zaznacz opcję Włącz filtrowanie TCP/IP.

W nowo otwartym oknie masz możliwość wprowadzenia definicji portów TCP/UDP, w których będzie dopuszczalny ruch sieciowy. Niestety, konfiguracja jest uciążliwa, ponieważ nie ma żadnych predefiniowanych ustawień i numery portów trzeba wpisywać ręcznie.

Opcja włączająca ICF w Windows XP.

Opcja włączająca ICF w Windows XP.

Domyślnie po włączeniu filtrowania TCP/IP wszystkie połączenia są odrzucane. Filtrowanie pakietów w Windows 2000 nie daje kontroli nad protokołami ICMP (np. ping). Warto zauważyć, że taki sam prosty filtr pakietów wbudowano również w Windows XP.

Windows XP

Windows XP zawiera w pełni funkcjonalny firewall zintegrowany z systemem operacyjnym. Jego nazwę - nazwę ICF (Internet Connection Firewall) - w polskiej wersji Windows XP dość niefortunnie przetłumaczono jako Zapora połączenia internetowego. ICF jest domyślnie wyłączony i systemu zainstalowanego wprost z pudełka nie chroni firewall. ICF występuje w obu wersjach Windows XP (Home i Professional), ma być także w Windows.Net Server. Może ściśle współpracować z Internet Connection Share (ICS) i w ten sposób posłużyć do budowy bezpiecznej sieci domowej czy szkolnej. W sieciach firmowych oba są raczej mało użyteczne ze względu na brak możliwości centralnego zarządzania ustawieniami ICF w wielu stacjach roboczych.

Co to jest firewall?

Potoczną nazwą firewall (zapora ogniowa) określa się każde oprogramowanie, które może kontrolować i regulować ruch między lokalnym komputerem a siecią komputerową - lokalną lub zdalną. Firewall jest najlepszym sposobem zabezpieczenia przed atakami hakerów. Konfiguracja polega na określeniu reguł, którym podlega ruch pakietów TCP/IP do i z sieci wewnętrznej. Każda reguła określa warunki, jakim musi podlegać transmisja przez nią kontrolowana. Jeśli pakiet spełnia warunki reguły, to jest w stosunku do niego podejmowana akcja, która została zdefiniowana w opisie reguły. W ten sposób można precyzyjnie blokować dostęp do usług sieciowych.

Konfiguracja ICF

Ustawienia rejestracji działania ICF.

Ustawienia rejestracji działania ICF.

Włączanie ICF nie ma oczywiście sensu tam, gdzie w sieci pracuje już firewall/ serwer proxy. Żeby skonfigurować ICF, musisz zalogować się do systemu jako użytkownik administracyjny (właściciel). Warto pamiętać, że każde ze zdefiniowanych w systemie operacyjnym połączeń sieciowych może mieć własne ustawienia firewalla ICF, co się bardzo przydaje, ponieważ nie każde połączenie musi być jednakowo chronione. UWAGA! Nie wolno włączać ICF na komputerach skonfigurowanych do pracy w sieciach prywatnych (VPN - Virtual Private Networking) lub pracujących w domenie NT/W2K ponieważ wszystkie połączenia sieciowe zostaną przerwane.

W celu włączenia ICF otwórz folder Połączenia sieciowe i telefoniczne i wyświetl właściwości połączenia, które ma być zabezpieczane. Przejdź do karty Zaawansowane i zaznacz opcję Chroń mój komputer i moją sieć. IFC od tego momentu zaczyna działać - nie jest konieczny restart komputera. Domyślna konfiguracja ICF odrzuca wszystkie połączenia przychodzące od strony Internetu (lub sieci lokalnej) do twojego komputera. ICF wykorzystuje technologię filtrowania pakietów TCP/IP zwaną stateful inspection.

Jej działanie polega w przybliżeniu na tym, że firewall pamięta każde połączenie, jakie zostało nawiązane z lokalnego komputera, i śledzi jego stan. Dzięki temu nie ma możliwości ataku przez podstawienie odpowiednio przygotowanych pakietów TCP.

Rejestracja zdarzeń

Wygodne przeglądanie pliku zdarzeń firewalla po imporcie do Excela.

Wygodne przeglądanie pliku zdarzeń firewalla po imporcie do Excela.

ICF (w przeciwieństwie do innych firewalli osobistych) nie wyświetla alarmów o atakach czy podejrzanych połączeniach, a jedynie zapisuje informacje o nich w pliku zdarzeń. Karta Rejestrowanie zabezpieczeń umożliwia konfigurację tego zapisu. Domyślnie informacje o pakietach zablokowanych są zapisywane w pliku %WINDIR%\pfirewall.log.

Możesz całkowicie wyłączyć odnotowywanie zdarzeń (zalecana opcja) lub zapisywać jedynie nawiązane połączenia. Pliki zdarzeń są zapisywane w formacie zwykłego pliku tekstowego, jednak jest on bardzo nieczytelny i oglądanie go w Notatniku niewiele pomoże. Oto przykładowa zawartość takiego pliku: