Firma UPC nie będzie już mogła nakładać kar po 5 tys. zł za podłączenie większej liczby komputerów

Wystarczyło podłączyć do Internetu jeden komputer więcej niż przewiduje umowa z UPC, aby być ukaranym grzywną w wysokości 5000 zł. Tą "wyciągniętą z rękawa" kwotą na szczęście skutecznie zajął się UOKiK.

Firma UPC Polska postanowiła ostro obchodzić się z osobami, które kombinowały z dostarczanym im sygnałem. W klauzuli do cennika mogliśmy bowiem znaleźć następujący zapis:

"Kara za udostępnienie usługi internetowej, DTV, telefonicznej poza lokalem, nielegalne korzystanie z sieci, podłączenie większej liczby komputerów niż określono w Parametrach Technicznych – 5000,00 zł."Tak, 5 tysięcy złotych. To ogromna kwota za tego typu wykroczenie, która wzięta została po prostu z sufitu. Na szczęście pod koniec 2013 roku wzbudziła ona zainteresowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku prowadzonego postępowania uznał on, że "kara jest rażąco wygórowana i ustalona arbitralnie – nie odpowiada rzeczywistej szkodzie, jaką mógłby ponieść przedsiębiorca."

Firma UPC zobowiązała się zmiany postanowienia w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. W myśl nowych zapisów kara będzie odpowiadać wysokości miesięcznego abonamentu za każdą osobę lub podmiot, którym bezprawnie udostępniono usługi UPC Polska.

No i to ma sens.