Firmowa drukarka prawdę ci powie

Koncern Samsung przeprowadził badanie świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa dokumentów drukowanych w biurze. Wnioski płynące z badania są zaskakujące - Polska została oceniona jako kraj o najwyższej w regionie świadomości zagrożeń, z jakimi wiąże się drukowanie, a jednocześnie niemal 2 na 3 ankietowanych rodaków przyznaje, że zetknęło się w ostatnim czasie z poufnymi dokumentami wydrukowanymi i pozostawionymi na drukarce przez współpracowników.

Rodzaje dokumentów wydrukowanych i pozostawionych na drukarce firmowej, z jakimi mieli okazję zetknąć się polscy pracownicy (źródło: Samsung)

Graham Long, wicepreses European Printing Operations, Samsung: "Wyniki badania pokazują, że europejskie organizacje powinny wzmocnić środki ostrożności w kwestii bezpieczeństwa druku związane z wydrukami i siecią drukarek. Stosując proste rozwiązania, jak na przykład kod PIN do korzystania z drukarki, oraz szkoląc pracowników w kwestii procedur druku, można znacząco zmniejszyć ryzyko wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa."

W badaniu Samsunga, dotyczącym mechanizmów ochrony informacji poufnych w środowisku korporacyjnym, wzięło udział 4500 osób z całej Europy, w tym 621 z Polski. Poniżej przytaczamy najciekawsze naszym zdaniem statystyki zebrane w ramach sondażu.

Rodzimi pracownicy wypadli lepiej niż średnia europejska pod względem świadomości potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa danych, jakie związane są z użyciem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Przykładowo, prawie co drugi badany Polak (46 %, przeciętna dla Europy - 31 %) wiedział, że ostatnio drukowane dokumenty przechowywane są przez urządzenie "na łatwym do usunięcia twardym dysku". Nieco mniejszy odsetek ankietowanych (43 %) wie, że drukarka też może stać się celem ataku cyber-włamywacza (średnia europejska to 35 %).

Niestety sama świadomość zagrożeń to jeszcze nie wszystko - sondaż dowiódł, że w wypadku polskich przedsiębiorstw praktyka nie idzie w parze z teorią:

- 63 % ankietowanych w ciągu ostatniego miesiąca miało dostęp do poufnych dokumentów pozostawionych na drukarce (17 % styka się z takimi dokumentami codziennie)

- 35% respondentów mogło zapoznać się z poufnymi informacjami dotyczącymi firmy lub jej klientów

- 64 % badanych dzięki "zapomnianym" wydrukom miało wgląd do takich informacji o współpracownikach, jak konta bankowe, wynagrodzenia i premie (Samsung podkreśla, że to najwyższy wynik w regionie).

Na drukarkach zostawiamy też CV (jeśli szukamy pracy), dokumenty z informacjami prywatnymi (adres zamieszkania, data urodzenia), oceny pracownicze kolegów, itp. Warto jednak dodać, że inne nacje - sądząc po odpowiedziach ich przedstawicieli - nie wypadają pod tym względem lepiej: co najmniej raz na miesiąc z poufnymi danymi pozostawionymi na drukarce styka się 69 % Niemców, 67 % Hiszpanów i 65 % Włochów (średnia europejska wynosi 48 %).