Firmowe kłopoty z mobilnością

Znaczna część przedsiębiorstw nie ma odpowiednich procedur ani aplikacji potrzebnych do bezpiecznego zarządzania zwiększającą się liczbą mobilnych pracowników - czytamy w najnowszym raporcie Osterman Research. Tymczasem już w 2011 r., według wstępnych szacunków, ponad 40 proc. zatrudnionych będzie wykonywała swoje obowiązki zdalnie, wykorzystując firmowe smartfony i laptopy z modułami szerokopasmowego dostępu do internetu.

Analitycy Osterman Research, na zlecenie spółki Zenprise, przeprowadzili badania na grupie 125. dyrektorów działów IT amerykańskich firm (średnia liczba pracowników - 15 tys.). Bazując na wynikach ankiet specjaliści przewidują, że wykorzystanie urządzeń mobilnych w ramach wykonywania codziennych obowiązków będzie dynamicznie wzrastać (23 proc. w 2008 r., 30 proc. w 2009 r. i 46 proc. pod koniec 2011 r.). Za prognozami w parze nie idzie jednak przygotowanie przedsiębiorstw do bezpiecznej i efektywnej kosztowo obsługi połączeń mobilnych oraz łączności z siecią firmową.

Wnioski z raportu wskazują, iż obecnie dominującą pozycję na rynku biznesowych smartfonów piastują urządzenia Research In Motion BlackBerry (pozytywna odpowiedź 56 proc. respondentów) oraz te oparte na systemie Microsoft Windows Mobile (19 proc. ). Co dziesiąty pracownik korzysta z Palm Treo, a co dwudziesty z Apple iPhone.

BlackBerry Storm

BlackBerry Storm

Najbardziej popularny BlackBerry jest również najlepiej wspierany przez firmowe działy IT (82 proc. ankietowanych przyznało, że ma aplikacje potrzebne do obsługi tych urządzeń). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rozwiązań MS Windows Mobile (66 proc.). Analitycy zauważają, że coraz więcej firm skłania się jednak do zakupu smartfonów iPhone, co w połączeniu z również rosnącą (choć wolno) popularnością urządzeń opartych na Symbianie znacznie poszerza heterogeniczność mobilnych systemów w przedsiębiorstwie. Zarządzanie tym coraz bardziej złożonym środowiskiem to najważniejsze wyzwanie stojące obecnie przed firmami.

Eksperci Osterman Research przyjrzeli się także średniej liczbie zgłoszonych problemów podczas korzystania z BlackBerry. Badania obejmowały grupę 1 tys. użytkowników tych smartfonów. Działy IT musiały średnio poświęcić (w ujęciu tygodniowym): 35,5 godziny na rozwiązywanie problemów użytkowników, 7-8 godzin na eliminację interakcji między MS Exchange a BES (BlackBerry Enterprise Server) oraz ponad 3,5 godziny na problemy sieciowe.

BlackBerry Enterprise Server jest najczęściej wykorzystywaną platformą mobilną (79 proc.), na drugim miejscu znalazł się Microsoft Systems Center Mobile Device Manager (MDM) - 33 proc., a z HP Mobile Device korzysta 12 proc. badanych przedsiębiorstw. Analitycy wskazują na rosnącą pozycję MDM, głównie za sprawą ubiegłorocznej premiery Windows Mobile 6.1. Aż 45 proc. respondentów przewiduje, że jeszcze w tym roku będzie wykorzystywało MDM w swojej firmie.