Firmy MSP nie boją się kryzysu

W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw panują raczej optymistyczne nastroje, firmy spodziewają się kryzysu, ale się go nie boją - wynika z badania MSP Indeks, przeprowadzonego przez Agencję Badania Rynku Opinia.

Aż 79% właścicieli firm z sektora MSP oczekuje, że w IV kw. br. sytuacja ich firm nie ulegnie zmianie, a 12% spodziewa się poprawy wyników.

Jedynie 5% spośród 552 respondentów uważa sytuację swojej firmy za złą, a pogorszenia w IV kw. br. spodziewa się 8%.

W III kw. br. zdaniem większości respondentów największe znaczenie dla działania ich firm miały zmiany kursu złotówki oraz cen ropy.

Zdaniem jednej czwartej ankietowanych przedstawicieli małych i średnich firm, w ciągu ostatniego roku sytuacja gospodarcza Polski poprawiła się, natomiast 40% uważa, że się pogorszyła, zdaniem pozostałych osób nic się nie zmieniło.

Niemal 45% respondentów uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w kraju pogorszy się, 20% że się poprawi.


Zobacz również