Firmy mniej emitują

Emisje gazów cieplarnianych w europejskich firmach uczestniczących w EU ETS spadły o 3,06% w 2008 roku w porównaniu z 2007 rokiem - wynika z informacji Komisji Europejskiej.

EU ETS (EU Emissions Trading System) zredukował wielkość pozwoleń na emisje gazów cieplarnianych o 6,5% w tzw. drugim okresie sprzedaży - od 2008 do 2012 roku. Komisarz unijny ds. środowiska naturalnego, Stavros Dimas stwierdził, że 3-proc. redukcja potwierdza, iż europejski system emisji funkcjonuje sprawnie.

Całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych w EU ETS w 2008 r. wyniosła 2118 mld ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Emisje (z wyłączeniem Bułgarii, Lichtenstein i Norwegii, z których dane z 2007 r. były niedostępne lub niepełne), były niższe o 3,06% niż w roku 2007, mimo, że PKB w krajach UE-27 wzrósł średnio o 0,8% w ubiegłym roku.